Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. Waarneming van zeegolven met behulp van een golfmeetbaak met dempingsschijf onder verschillende omstandigheden : deel I : Theoretisch gedrag van de baak met dempingsschijf in een vlakke enkelvoudige periodieke golf, bij afwezigheid van stroom RWS Rapportendatabank

  Het beschouwde meetsysteem voor het waarnemen van golven in volle zee bestaat uit een lange rechte paal met drijfvermogen, die verticaal drijvend wordt gehouden doordat aan het onderste einde een dunne...

  06-1954

 2. Frequentielijnen van hoogwater in het Nederlands kustgebied 1954 RWS Rapportendatabank

  23-06-1954

 3. Waterbewegingen op het Noordzeekanaal in de nabijheid van de ponyveren te Velsen, Buitenhuizen en nabij de Hembrug tengevolge van het spuien te IJmuiden RWS Rapportendatabank

  07-1954

 4. De meetpost op het Zuiderhavenhoofd RWS Rapportendatabank

  07-1954

 5. Atlas van de rijkswegen 1954 RWS Rapportendatabank

  In deze uitgave, de derde na de laatste wereldoorlog, zijn de gegevens verwerkt, welke tot 1 april 1954 bij de Dienst Verkeersonderzoek van de Rijkswaterstaat bekend waren. Vergeleken met de atlas 1949...

  07-1954

 6. De invloed op de waterbeweging in de Hollandse IJssel, ten gevolge van de sluiting van de "Stormvloedkering" nabij de benedenmond van deze rivier : kmr 17950 RWS Rapportendatabank

  01-07-1954

 7. Gegevens ijsperiode januari-februari 1954 : onderzoek ijsvorming : dagelijkse ijsbezetting : verhanglijnen RWS Rapportendatabank

  08-1954

 8. Sluitgat veerhaven Kruiningen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  08-1954

 9. Oceanografische en meteorologische gegevens van de Noordzee : verzameld en bewerkt ten behoeve van het silbonderzoek te IJmuiden RWS Rapportendatabank

  09-1954

 10. Nota betreffende het gebruik van tetrapods voor de afdamming van zeearmen RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de door het Waterloopkundig Loboratorium te Grenoble ontworpen bestortingsblok voor havenhoofden bestaande uit een centraal lichaam, waaraan 4 armen van conische vorm zijn verbonden genaamd...

  09-1954