Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. Waarneming van zeegolven met behulp van een golfmeetbaak met dempingsschijf onder verschillende omstandigheden : deel I : Theoretisch gedrag van de baak met dempingsschijf in een vlakke enkelvoudige periodieke golf, bij afwezigheid van stroom

  Het beschouwde meetsysteem voor het waarnemen van golven in volle zee bestaat uit een lange rechte paal met drijfvermogen, die verticaal drijvend wordt gehouden doordat aan het onderste einde een dunne...

  06-1954

 2. Frequentielijnen van hoogwater in het Nederlands kustgebied 1954

  23-06-1954

 3. Atlas van de rijkswegen 1954

  In deze uitgave, de derde na de laatste wereldoorlog, zijn de gegevens verwerkt, welke tot 1 april 1954 bij de Dienst Verkeersonderzoek van de Rijkswaterstaat bekend waren. Vergeleken met de atlas 1949...

  07-1954

 4. De invloed op de waterbeweging in de Hollandse IJssel, ten gevolge van de sluiting van de "Stormvloedkering" nabij de benedenmond van deze rivier : kmr 17950

  01-07-1954

 5. Gegevens ijsperiode januari-februari 1954 : onderzoek ijsvorming : dagelijkse ijsbezetting : verhanglijnen

  08-1954

 6. Sluitgat veerhaven Kruiningen : verslag modelonderzoek

  08-1954

 7. Nota betreffende het gebruik van tetrapods voor de afdamming van zeearmen

  Beschrijving van de door het Waterloopkundig Loboratorium te Grenoble ontworpen bestortingsblok voor havenhoofden bestaande uit een centraal lichaam, waaraan 4 armen van conische vorm zijn verbonden genaamd...

  09-1954