Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. Stroomsnelheden in het Voornsche kanaal bij verschillende lozingsmethoden

  In verband met het verziltingsprobleem in het Voornse kanaal zijn een vijftal berekeningen uitgevoerd. Het doel hiervan was na te gaan op welke wijze de grootste snelheden in het kanaal kunnen worden verkregen...

  1954

 2. Frequenties van de afvoeren bij Rheinfelden

  1954

 3. The influence of an ice-cover on the discharge conditions of a river

  1954

 4. An investigation concerning the balance of heat in a river during violent frost

  1954

 5. Enige opmerkingen over het profiel en de verdediging van het bultenbeloop van dijken in verband met eventuele dijksverhogingen

  01-1954

 6. Waarneming van zeegolven met behulp van een golfmeetbaak met dempingsschijf onder verschillende omstandigheden : deel I : Theoretisch gedrag van de baak met dempingsschijf in een vlakke enkelvoudige periodieke golf, bij afwezigheid van stroom

  Het beschouwde meetsysteem voor het waarnemen van golven in volle zee bestaat uit een lange rechte paal met drijfvermogen, die verticaal drijvend wordt gehouden doordat aan het onderste einde een dunne...

  06-1954

 7. Frequentielijnen van hoogwater in het Nederlands kustgebied 1954

  23-06-1954

 8. Atlas van de rijkswegen 1954

  In deze uitgave, de derde na de laatste wereldoorlog, zijn de gegevens verwerkt, welke tot 1 april 1954 bij de Dienst Verkeersonderzoek van de Rijkswaterstaat bekend waren. Vergeleken met de atlas 1949...

  07-1954