Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1953

 1. Overzicht van de waterkeringen van Noord-Brabant langs de Zeeuwse stromen en de benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de waterkeringen in Noord-Brabant volgens zo recent mogelijke gegevens (de lengteprofielen van de dijken dateren van 1918tot 1947). Bevat bovendien een overzicht van de beschadigingen van...

  1953

 2. Toepassing van het Kms-stelsel bij de getijberekeningen RWS Rapportendatabank

  1953

 3. De uitkomsten van de Cl-gehaltemetingen, verricht door de Studiedienst der Directie Benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1952 RWS Rapportendatabank

  Bevat de uitkomsten van Cl-gehaltemetingen zoals deze regelmatig op tal van plaatsen door de Studiedienst langs de Benedenrivieren verricht werden. Deze uitkomsten zijn in grafieken vastgelegd. Van alle...

  1953

 4. The waterways in south-Limburg RWS Rapportendatabank

  1953

 5. Kwelverhoudingen binnendijks voor en na afgraving van een uiterwaard RWS Rapportendatabank

  1953

 6. Inhouds- en diepte-veranderingen van "Omgeving Hellegat", Haringvliet en zeegat van Goeree over de perioden 1933-1947-1952-... RWS Rapportendatabank

  1953

 7. Opmerkingen over verbeteringen van de Midden-IJssel RWS Rapportendatabank

  1953

 8. Toetsing zandtransportformules aan zandtransportmetingen op de Nederlandse Rijntakken RWS Rapportendatabank

  1953

 9. Zeegat van Goeree : inhouds- en diepteverandering 1952-1954-1955-1956 RWS Rapportendatabank

  Vervolg van rapport nr. 9, 1953.

  1953

 10. Rijnkanalisatie, toelaatbare grenzen voor de stuwprogramma's in verband met de zandhuishouding RWS Rapportendatabank

  1953