Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1953

 1. On the use of frequency curves of stormfloods RWS Rapportendatabank

  1953

 2. Gegevens inzake huisvesting van de waterbouwkundige Dienst van de Noordoostpolder te Emmeloord RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de organisatie van de Dienst der Zuiderzeewerken zoals die toen was. Er wordt ingegaan op verschillende mogelijkheden om deze organisatie al dan niet te veranderen. Afhankelijk van de...

  1953

 3. Nota afsluiting Hollandse IJssel met stormvloedkering of afsluitdam RWS Rapportendatabank

  Verstrekt de gegevens die nodig zijn om een keuze te kunnen maken waarop de Hollandse IJssel het beste afgesloten kan worden. Behandelt twee oplossingen: door middel van een stormvloedkering of door een...

  1953

 4. Onderzoek naar de aanwerving en opleiding van beroepschauffeurs, de uitoefening van toezicht op deze chauffeurs en de toepassing van sancties in verband hiermede RWS Rapportendatabank

  1953

 5. Afsluiting Hollandse IJssel : tweede interim-advies uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat RWS Rapportendatabank

  1953

 6. Scheepvaartdrempels : mond Zeegat van Texel RWS Rapportendatabank

  1953

 7. Beknopte nota over het 3-eilandenplan : rapport A - Maart 1953 RWS Rapportendatabank

  In 1952 werd de bestudering van het 3-eilandenplan, omvattende de afsluiting van het Veeregat en de Zandkreek tussen de eilanden Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, weer ter hand genomen en de voorlopige...

  1953

 8. Verhoging Schouwense dijk : eerste interim-advies uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat RWS Rapportendatabank

  1953

 9. Flaauwe werk Goeree : voorstel maken nieuwe zeewering en verbeteren strandhoofdenstelsel RWS Rapportendatabank

  1953

 10. De sluiting van het stroomgat bij Sirjansland RWS Rapportendatabank

  1953