Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1953

 1. On the use of frequency curves of stormfloods

  1953

 2. Gegevens inzake huisvesting van de waterbouwkundige Dienst van de Noordoostpolder te Emmeloord

  Beschrijving van de organisatie van de Dienst der Zuiderzeewerken zoals die toen was. Er wordt ingegaan op verschillende mogelijkheden om deze organisatie al dan niet te veranderen. Afhankelijk van de...

  1953

 3. Nota afsluiting Hollandse IJssel met stormvloedkering of afsluitdam

  Verstrekt de gegevens die nodig zijn om een keuze te kunnen maken waarop de Hollandse IJssel het beste afgesloten kan worden. Behandelt twee oplossingen: door middel van een stormvloedkering of door een...

  1953

 4. Afsluiting Hollandse IJssel : tweede interim-advies uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat

  1953

 5. Scheepvaartdrempels : mond Zeegat van Texel

  1953

 6. Overzicht van de waterkeringen van Noord-Brabant langs de Zeeuwse stromen en de benedenrivieren

  Overzicht van de waterkeringen in Noord-Brabant volgens zo recent mogelijke gegevens (de lengteprofielen van de dijken dateren van 1918tot 1947). Bevat bovendien een overzicht van de beschadigingen van...

  1953

 7. Toepassing van het Kms-stelsel bij de getijberekeningen

  1953

 8. De uitkomsten van de Cl-gehaltemetingen, verricht door de Studiedienst der Directie Benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1952

  Bevat de uitkomsten van Cl-gehaltemetingen zoals deze regelmatig op tal van plaatsen door de Studiedienst langs de Benedenrivieren verricht werden. Deze uitkomsten zijn in grafieken vastgelegd. Van alle...

  1953

 9. The waterways in south-Limburg

  1953

 10. Kwelverhoudingen binnendijks voor en na afgraving van een uiterwaard

  1953