Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1953

 1. Rijnkanalisatie, globale bepaling van de toelaatbare grenzen voor de stuwprogramma's in verband met de zandhuishouding PUC

  Volgens een globale methode wordt getracht de grenzen te onderzoeken van de stuwprogramma's die bepalend zijn voor de toelaatbare variaties in de zandtransporten van de Rijntakken in het splitsingsgebied. ...

  1953

 2. Overzicht van de waterkeringen van Zuid-Holland PUC

  Geeft een overzicht van de waterkeringen, met uitzondering van Goeree en Overflakkee, volgens de laatste opmetingen van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Geeft ook een overzicht van beschadigingen...

  1953

 3. Mogelijkheden voor de verruiming van de Boven-Waal PUC

  1953

 4. Afsluitingsplannen der tussenwateren : januari 1953 PUC

  Behandelt een overzicht van de plannen die bestudeerd zijn voor de afsluiting van de tussenwateren. Gaat met name in op het zgn."Directe Plan" en het "Geleidelijke plan" en geeft daarbij...

  1953

 5. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 VI : oevers langs Keeten, Mastgat en Zijpe PUC

  1953

 6. Les voies navigables du Limburg Méridional PUC

  1953

 7. de verplaatsing van het eiland Griend PUC

  Gaat in op de verplaatsing in oost-zuidoostelijke richting van het waddeneiland Griend.

  1953

 8. Inhoudsveranderingen Oude Maas 1909-1949 PUC

  Gaat na welke veranderingen de rivier in deze periode heeft ondergaan. Probeert met behulp van peilkaarten de natuurlijke aanzanding of uitschuring te berekenen. Bevat tevens een aanvulling over de periode...

  1953

 9. Inhoudsveranderingen van het Zeegat van Texel over de perioden 1933-1950- ... en de uitgevoerde correcties op de inhoudsveranderingen over de periode 1863-1933 PUC

  1953

 10. Rapport Afvoer zijbeken en overlaten Maas dec. 1952 PUC

  De afvoermetingen van debeken zouden dienen om een inzicht te verkrijgen in de zijdelingse toevoer op de Maas bij hoogwater. De capaciteitsmetingen van de overlaten is wenselijk om een eerste inzicht te...

  1953