Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollands Diep en Haringvliet RWS Rapportendatabank

  Vergelijkt de voor- en nadelen van de plannen voor afsluiting van het Haringvliet bij Tiengemeten. Geeft de situatie weer van de stuwen. Geeft daaarnaast de normalisatiewerken aan die gewenst zijn in verband...

  1952

 2. De visserij in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen RWS Rapportendatabank

  Behandelt de economische betekenis van de verschillende onderdelen van de visserij. Gaat verder in op de hydrologische factoren die de visserij beinvloeden. Geeft tenslotte nieuwe mogelijkheden aan in...

  1952

 3. Overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of gedeeltelijk afgesloten Dollart RWS Rapportendatabank

  1952

 4. Inhouds- en diepteveranderingen van het Krammer - Volkerak over de periode 1948 - 1952 RWS Rapportendatabank

  1952

 5. Rapport Twenthe kanalen RWS Rapportendatabank

  01-1952

 6. Rapport afvaltwaterleiding vanuit Twenthe naar de Eems RWS Rapportendatabank

  15-04-1952

 7. Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele beneden rivieren RWS Rapportendatabank

  01-07-1952

 8. Rijnkanalisatie. Stuwcomplex Hagestein : enkele gegevens omtrent hoogtematen RWS Rapportendatabank

  28-07-1952

 9. Inhoudsveranderingen Slaak - Nieuwe Vaarwater over de periode October 1950 - Sept. 1952 RWS Rapportendatabank

  29-09-1952

 10. Voorhaven Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  10-1952