Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Slaak - Nieuw Vaarwater : inhoudsveranderingen over de periode October 1950 - Sept. 1952 RWS Rapportendatabank

  Om de overgang van Slaak naar Nieuw Vaarwater beter bevaarbaar te maken is een grote hoeveelheid zand gezogen. Behandelt de veranderingen in dit gebied voor, tijdens en na het zuigen van het zand.

  ...

  1952

 2. Verslag van een reis door West-Duitsland in October 1952 ter bestudering van verschillende moderne brugtypen RWS Rapportendatabank

  1952

 3. Lijst van waterschappen met hun adressen provinciegewijs gerangschikt RWS Rapportendatabank

  1952

 4. Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van de Rotterdamse Waterweg op de hoedanigheid van het Noordzeewater op de Nederlandse kust van Goeree tot IJmuiden RWS Rapportendatabank

  1952

 5. Afvoerkrommen 1948-1951 van de Bovenrijn en zijn takken RWS Rapportendatabank

  1952

 6. Nota betreffende de afvoermetingen op de Overijsselse Vecht dd. 6 september '51 RWS Rapportendatabank

  1952

 7. Grootste bekende afvoer van de Oude-Rijn te Lobith RWS Rapportendatabank

  Bevat opmerkingen over de nota "Afvoerkromme van de Oude Rijn" door Ir. J. van der Kley.

  1952

 8. De bodemgesteldheid van het westelijke Waddengebied RWS Rapportendatabank

  1952

 9. Het chloorgehalte van het Rijnwater RWS Rapportendatabank

  1952

 10. De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  De schermdijk is de dijk die langs de zuidzijde van de Biesbos loopt. De aanleg houdt verband met de bedijking van de Brabantse Biesbos en de hoogwatervrijmaking van de vaste wal in Noord-Brabant. Bespreekt...

  1952