Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Te verrichten metingen, noodzakelijk in verband met de zandcontingentering en de Rijnkanalisatie

  1952

 2. Zeegat van Goeree

  Geeft een overzicht van de metingen die in 1937 en 1939 werden verricht op het s.s. Oceaan. Het doel van deze metingen was om inzicht te krijgen in de grootte en richting van de stromen en zandverplaatsingen. ...

  1952

 3. Noodoverbrugging Waal, km 879.800 : de oorzaak van de moeilijkheden door de scheepvaart tijdens hoogwater ondervonden

  1952

 4. Registrerende peilschalen

  1952

 5. Vergadering peilsectie op 18 juli 1952 : inleidingen

  1952

 6. De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollands Diep : tegenwoordige en toekomstige situatie

  Behandelt een methode voor de berekening van het zuurstofgehalte van rivierwater. Gaat in op de invloed van afvalwaterlozingen op het zuurstofgehalte.

  1952

 7. Inrichting en ontwikkeling van het gemeentelijk bestuur van de Noordoostpolder

  Bij de inrichting van een polder, welke door het Rijk wordt tot stand gebracht en gefinancierd, staat het rijksbelang aanvankelijk op de voorgrond. Het Rijk zal daarom in de eerste tijd tevens richting...

  1952

 8. Ontzanding in de uiterwaard langs de linkeroever van de Nederrijn bij Elden (km. 887)

  1952

 9. Historisch-hydrografisch onderzoek Eems

  Historisch-hydrografische ontwikkeling van de 16e tot de 19e eeuw. Ontwikkeling van het geulenstelsel van 1800 - heden en ontwikkelingen in de laatste decennia.

  1952

 10. Minste vaarwaterdiepten Waal 1947 - 1950

  1952