Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Nota betreffende de in de naaste toekomst noodzakelijk te achten uitbreiding en verbetering van de oever en strandverdedigingen onder beheer van de polder Walcheren

  1952

 2. Afvoerkromme van de Oude Rijn te Lobith

  De capaciteit van de overlast, welke opperwater door de bedding van de oude Rijn afvoert naar het Pannerdens Kanaal, is bepaald met behulp van afvoermetingen.

  1952

 3. Rapport betreffende het aanbrengen van proefvakken van rubberasfalt op enkele wegen in de Noordoostpolder volgens bestek no. 664 Z.W./N.O.P. 270 (aannemer: N.V. Wegenbouw en Stoomwalsenbedrijf Gebr. Hogenbirk te Laren) : (met 1 tekening en 2 andere bijlagen)

  1952

 4. Onderzoek kustverdediging Z.W.-kust Ameland 1952

  Bevat de resultaten van een onderzoek, dat is ingesteld naar aanleiding van de oevervallen nabij hoofd A in januari 1952, waarbij een groot gedeelte van dit hoofd in de diepte is verdwenen

  1952

 5. Jaarverslag 1951

  1952

 6. Beschouwingen over de afdichtingen en het rammelen van de schuiven van de uitwateringssluizen van de Afsluitdijk

  In verband met het zoet houden van het IJsselmeer is het goed sluiten van de schuiven van de uitwateringssluizen van groot belang. Deze notitie doet verslag van een onderzoek dat is ingesteld naar de afdichtingen...

  1952

 7. Doorspuien Noordhollands Kanaal bij Den Helder vanuit het Amstelmeer in juli en augustus 1951

  Berekeningen van ingelaten hoeveelheden water aan de Stontelersluis te Den Oever vanuit het Ijsselmeer naar het Amstelmeer; waterbalans Amstelmeer over juli en augustus 1951.

  1952

 8. Noodoverbrugging IJssel, km 952.800 : verhoging hoogste bekende waterstanden

  1952

 9. Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april 1952

  1952

 10. De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging

  1952