Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Ervaringen met kwelvoorspellingen RWS Rapportendatabank

  Omschrijving van ervaring met kwelvoorspellingen gebaseerd op formules van Darcy, Dr. Ir. de Blocq en Prof. Dr. Ir. Mazure

  1952

 2. Nota zoutbezwaar van een zeesluis RWS Rapportendatabank

  1952

 3. Peilingen op de Bovenrivieren : deel 1 : dwarspeilingen 1950 RWS Rapportendatabank

  1952

 4. De werkzaamheden van de Waterloopkundige afdeling van de Dienst der Zuiderzeewerken : Capita Selecta RWS Rapportendatabank

  1952

 5. Dagelijkse waterstandsvoorspellingen voor de Rijn = Flood-stage forecasting on the Rhine RWS Rapportendatabank

  Grondslagen van het diagram. De indicatie-peilschalen voor de Rijn en de zijrivieren. Samenhang tussen de karakteristieke standen. De wijze van voorspellen: correcties, nauwkeurigheid, tijdwinst, kenmerken...

  1952

 6. Verslag van een reis naar Duitsland ten behoeve van het geo-electrisch onderzoek van de Dienst der Zuiderzeewerken RWS Rapportendatabank

  Doel en programma van de reis ; principe van het geo-electrisch onderzoek ; uitvoering van de metingen ; instrument voor de metingen ; interpretatie van de metingen ; resultaten van de metingen ; r&ea...

  1952

 7. The forces exerted by ships on mooring constructions : 18th International Navigational Congress Rome September 1953 : Marine Navigation : Item 2 RWS Rapportendatabank

  Gives an insight into the origin of the forces which ships exert on mooring constructions, the manner in which they can be calculated and the means which can be applied to reduce them. It is shown that...

  1952

 8. De Waterweg als benedenrivier RWS Rapportendatabank

  De gevolgen voor de zoet- en zout-waterhuishouding

  1952

 9. Bewerking van de zout- en snelheidswaarnemingen van april 1951 bij de Westsluis in Terneuzen RWS Rapportendatabank

  1952

 10. Inhoudsveranderingen Noord en Dordtse Kil RWS Rapportendatabank

  Geeft de inhoudsveranderingen weer over de periode 1920-1951. Gaat na hoeveel de natuurlijke aanzanding of uitschuring bedraagt in beide rivieren.

  1952