Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Afvoerkrommen 1945-1951 van de bovenrijn en zijn takken

  1952

 2. De zandbeweging in het getijgebied

  Onderzocht is in hoeverre de formules over de zandbeweging (uitschuring en aanzanding) geschikt gemaakt kunnen worden voor getijgebieden. De theorie is getoetst aan de stroomsnelheidsmetingen met de...

  1952

 3. Enkele opmerkingen over het IJsselmeerpeil : (april 1952)

  Zomer- en winterpeil en de watervoorraad.

  1952

 4. Verslag vergelijkende stroomsnelheidsmetingen met een slingerstroommeter (afleeskoepel) en een ott-molen, op 24 april en 1 en 2 mei 1952 op de Rijn te Arnhem

  Doel van de metingen was om de handelbaarheid van het intrumentarium en meetnauwkeurigheid van de slingerstroommeter (met afleeskoepel), vanaf een vaartuig in de praktijk te onderzoeken, zowel wat stroomsnelheid...

  1952

 5. Verslag over de waarnemingen in en rond de mond van de Rotterdamse Waterweg met de Opnemingsvaartuigen "Oceaan" en "Christiaan Brunings" in de jaren 1933 t/m 1935

  1952

 6. Uitwerking metingen door de Meetsectie

  1952

 7. Handleiding zendontvanger 18- en 19-set

  1952

 8. Meten van golfhoogte en golffrequentie : P.J. Wemelsfelder ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling

  1952

 9. Meten van snelheid en richting van waterstromen met slingerstroommeter en afleeskoepel

  1952

 10. Vergelijkende metingen: slingerstroommeter (met meetkoepel) en Ott-molen, verricht in april en mei 1952

  1952