Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 IX Noordzeekust van Schouwen (van Westen Schouwen tot West Repart)

  1952

 2. Afvoerverdeling van de Bovenrijn

  Voor de bestudering van waterstaatkundige vraagstukken zijn de afvoergegevens van 1900 tot 1950 geanalyseerd. Bespreekt de resultaten van deze metingen.

  1952

 3. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 VII oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen

  1952

 4. Eerste rapport van de Commissie inzake waarneming van de gevolgen van de wateronttrekking voor de omgeving tijdens de bouw van de tunnels voor auto- en spoorwegverkeer te Velsen

  Bij besluit van 20 december 1940, No. 627I, Directie van de Waterstaat, werd door de Secretaris-Generaal, Waarnemend Hoofd van het Departement van Waterstaat, een commissie ingesteld, waaraan werd opgedragen...

  1952

 5. The Rotterdam Waterway considered as a rivermouth

  1952

 6. Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren

  Resultaat van een onderzoek naar de afvoer van CaCo3 van het Rijn-en Maaswater in de loop der tijden.

  1952

 7. Inhoudsveranderingen in de mond van de Brielse Maas na afsluiting op 3 juli 1950

  1952

 8. De hoogwaterstandsveranderingen ten gevolge van de Biesboswerken bepaald uit modelproeven

  1952

 9. De afsluiting van het spui aan weerszijden, in samenhang met de plannen voor het gebied der benedenrivieren

  1952

 10. Afvoerkrommen 1945-1951 van de bovenrijn en zijn takken

  1952