Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 IX Noordzeekust van Schouwen (van Westen Schouwen tot West Repart) RWS Rapportendatabank

  1952

 2. Afvoerverdeling van de Bovenrijn RWS Rapportendatabank

  Voor de bestudering van waterstaatkundige vraagstukken zijn de afvoergegevens van 1900 tot 1950 geanalyseerd. Bespreekt de resultaten van deze metingen.

  1952

 3. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 VII oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen RWS Rapportendatabank

  1952

 4. Eerste rapport van de Commissie inzake waarneming van de gevolgen van de wateronttrekking voor de omgeving tijdens de bouw van de tunnels voor auto- en spoorwegverkeer te Velsen RWS Rapportendatabank

  Bij besluit van 20 december 1940, No. 627I, Directie van de Waterstaat, werd door de Secretaris-Generaal, Waarnemend Hoofd van het Departement van Waterstaat, een commissie ingesteld, waaraan werd opgedragen...

  1952

 5. The Rotterdam Waterway considered as a rivermouth RWS Rapportendatabank

  1952

 6. Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren RWS Rapportendatabank

  Resultaat van een onderzoek naar de afvoer van CaCo3 van het Rijn-en Maaswater in de loop der tijden.

  1952

 7. Inhoudsveranderingen in de mond van de Brielse Maas na afsluiting op 3 juli 1950 RWS Rapportendatabank

  1952

 8. Plan tot verbetering van het Eemsestuarium : verslag over berekeningen inzake de waterbeweging in het Eemsetuarium in verband met zijn normalisatie: Aanvullend memorandum van de Nederlandse regering betreffende de Nederlands-Duitse grens RWS Rapportendatabank

  Het gaat met name om het open en en op voldoende diepte houden van de Eemsmond, zodat Delfzijl en Emden bereikbaar blijven, omdat ervan wordt uitgegaan dat de Dollardboezem geheel of gedeeltelijk zal...

  1952

 9. De hoogwaterstandsveranderingen ten gevolge van de Biesboswerken bepaald uit modelproeven RWS Rapportendatabank

  1952

 10. De afsluiting van het spui aan weerszijden, in samenhang met de plannen voor het gebied der benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  1952