Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1952

 1. De wegen in de Oosterpolder RWS Rapportendatabank

  Behandeld worden enige algemene beginselen, van belang voor het ontwerp van de verkeerswegen te land in de Oosterpolder, waarbij dan in het bijzonder de eisen die aan het tracé, het dwarsprofiel...

  1952

 2. Some remarks on low water level prediction, for navigation purposes, on the river Waal RWS Rapportendatabank

  1952

 3. Results of measurements in some bends of the Netherlands Rhine branches RWS Rapportendatabank

  1952

 4. Hydrografische instrumenten = Hydrographical instruments RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het doel en de samenstelling van verschillende meetinstrumenten.

  1952

 5. De inpoldering van de Workumerwaard RWS Rapportendatabank

  Bij de huidige grootte van het IJsselmeer (3020 km2 in 1951) is de bergende oppervlakte van de Waard strikt genomen niet noodzakelijk, doch alleen welkom ter voorkoming van zeer hoge standen. Indien echter...

  1952

 6. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 II : rechteroever van de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  1952

 7. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 III : linkeroever van de Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  1952

 8. Het plan voor de drooglegging van de Oosterpolder en de belangen van de provincie Overijssel RWS Rapportendatabank

  Handleiding bij het overleg, dat omtrent de meest gewenste vorm van de indijking en drooglegging van gedeelten van het IJsselmeer met de belanghebbenden in de provincie Overijssel dient plaats te vinden....

  1952

 9. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 IV : rechteroever van de Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  1952

 10. Het randmeer langs de Veluwe RWS Rapportendatabank

  Behandeling van het vraagstuk van de aansluiting tussen nieuwe polders en oude land. Ervan uitgaande dat in eerste instantie kan worden gekozen tussen een onmiddellijke aansluiting, zoals ook bij de N...

  1952