Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1951

 1. Beschouwingen over de geldigheid van de Wet van Stokes

  De formule van Stokes wordt gebruikt bij het vaststellen van de korrelgrootte van de deeltjes waaruit de grond is samengesteld. Bespreekt de voorwaarden voor deze formule.

  1951

 2. Veranderingen in het zomerbed van de Waal tussen kmr 883 en 884.750 sedert mei 1940

  In de oorlogsdagen van mei 1940 werd de verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen opgeblazen. Na de capitulatie werd ten behoeve van de scheepvaart een geul gebaggerd. Daarbij werd de kop van krib 882.950...

  1951

 3. Een onderzoek naar de te verwachten tekorten in dijkshoogten van de hoofdwaterkeringen van de provincies Groningen en Friesland

  1951

 4. Hoogwatervrijmaking Oude Rijngebied

  1951

 5. Vergelijkende metingen, verricht met behulp van van molens en drijvers op de Bovenrijn bij Spijk op 2 en 3 april 1951

  Bij het overleg over de voorgenomen indijking van het gebied Grieth-Griethausen (Duitsland) bestond onzekerheid over de juiste waarde van de grootst bekende afvoer, namelijk de afvoer van het hoogwater...

  1951

 6. Invloed afsluiting Zuiderzee op de stormvloedstanden aan de Groningse kust

  1951

 7. De betekenis van de Zuiderzeewerken voor de omliggende landstreken

  Commentaar op de beschouwingen van de Commissie-Lovink (1922). De uitvoering van Lely's plan betekent niet alleen een vergroting van de bebouwbare oppervlakte van Nederland met 10% maar is ook van grote...

  1951

 8. Afvoermetingen Maasgebied 1949, 1948 en 1951

  1951

 9. De bedreiging van de prise d'eau van de Gemeente Middelburg door de duinafslag bij Oostkapelle

  1951

 10. Nieuwe Merwede, Boven Merwede en Beneden Merwede : inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden over de periode 1920-1950

  Tracht na te gaan hoeveel de jaarlijkse aanzanding of uitschuring bedraagt in deze drie rivieren. Bevat tevens een aanvulling over de periode tot 1959

  1951