Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1951

 1. De microbiologie van de Noordoostpolderbodem RWS Rapportendatabank

  Vanaf november 1927 werd de ontwikkeling van de microflora op de drooggevallen gronden van de Zuiderzee (proefpolder Andijk, Wieringermeer en Noordoostpolder) bestudeerd. Beschreven worden: Methoden van...

  1951

 2. De dorpen in de Oosterpolder RWS Rapportendatabank

  Kritische beschouwing van de grootte van de dorpsgebieden met betrekking tot hun toepassingsmogelijkheden in de Oosterpolder.

  1951

 3. Strandweerrapport

  1951

 4. De dorpen in de Oosterpolder (aanvulling op nota 225) RWS Rapportendatabank

  1951

 5. Zoutwaarnemingen in het gebied van Krammer en Grevelingen in de jaren 1918-1921, 1926, 1930, 1931 RWS Rapportendatabank

  In dit overzicht wordt nagegaan of er een verband is tussen het zoutgehalte van het water in het gebied van Krammer en Grevelingen en de bovenafvoer te Lobith.

  1951

 6. De frequentie van stormvloeden in het algemeen en van die te Hoek van Holland in het bijzonder RWS Rapportendatabank

  1951

 7. Kostprijsberekening bij baggermolens, profielzuigers en dergelijke RWS Rapportendatabank

  Bij het opstellen van vergelijkbare ramingen of nacalculaties betreffende kosten van winning of verwerrking van specie met behulp van baggermolens, profiel- en perszuigers e.d. doen zich verschillende...

  1951

 8. Korrelgrootte-analyse met de supercentrifuge RWS Rapportendatabank

  Bespreekt de zgn. Sharples en Cepa supercentrifuge, een instrument dat gebruikt wordt voor de bepaling van de korrelgrootte-verdeling bij grondonderzoek. Laat via berekeningen de mogelijkheden van deze...

  1951

 9. Kort overzicht van taak en wezen van de Rijkswaterstaatdienst RWS Rapportendatabank

  1951

 10. Overzicht werkzaamheden Afd. Bedrijfsvoorlichting : bijlage bij het verslag van de vergadering van de Afdeling Onderzoek no.42, d.d. 8 Januari 1951 RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de werkzaamheden en de nog uit te voeren plannen van de Afdeling Bedrijfsvoorlichting.

  1951