Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1951

 1. Voorstel inzake benamingen van enige objecten in de voormalige Zuiderzee

  Toelichting bij de namen van objecten in de voormalige Zuiderzee.

  1951

 2. Enkele vragen over mogelijke bestemmingen van het agrarisch gebied

  1951

 3. Present state of the investigations on bed-load movement in Holland

  1951

 4. Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn vertakkingen

  1951

 5. Overzichtskaarten van de Rijn en zijrivieren

  Inhoud: Neder-Rijn ter hoogte van Arnhem 1:5000; Stroomgebied van de Rijn 1:1.200.000; Splitsingsgebied van de Rijn tijdens jaren 1696, 1784 en 1948; Splitsingsgebied Rijn en zijn takken.

  1951

 6. Onderzoek in 1951 betreffende de kustverdediging van Ameland nabij Hollum

  1951

 7. Werkprogramma 1951

  1951

 8. Verslag van het onderzoek naar de werking der zuiveringsinstallatie van het sanatorium 'De Klokkenberg' te Tilburg, 15-31 augustus en 18-29 september 1951 in samenwerking met het waterschap 'Het stroomgebied van de Dommel'

  1951

 9. Metingen in de voorhaven Tiel

  1951

 10. Noodkering schutsluis Urk : sluiting met ronde schotbalken#verslag modelonderzoek

  Bij de beproeving van de noodkering in de schutsluis te Urk, bleek dat de toegepaste ronde schotbalken door de stroom in beweging raakten. Deze beweging was zo hevig, dat aanleiding bestond om met een...

  1951