Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1951

 1. Voorstudie inzake ene afdamming van de Eendracht-Krabbenkreek RWS Rapportendatabank

  Geeft antwoord op de vraag in hoeverre het wenselijk en toelaatbaar is de Eendracht-Krabbenkreek af te sluiten. Hiervoor zijn een aantal stroommetingen uitgevoerd. Behandelt ook aspecten als aanslibbing,...

  1951

 2. Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland 1951 I : linkeroever van de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  1951

 3. Vijf en zeventig jaar Noordzeekanaal = the North Sea Canals seventy-fifth anniversary : wereldscheepvaartweg voor West-Europa, zeeweg voor het aloude Amsterdam#historie en levend heden van een van 's werelds grootste zee-kanalen RWS Rapportendatabank

  Uitgave over het Noordzeekanaal ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan, met aandacht voor de geschiedenis, de aanleg, het onderhoud, de economische betekenis, en de toekomst.

  1951

 4. Verslag van een reis naar Duitsland op 13, 14, 15 en 16 december 1950 RWS Rapportendatabank

  Bezoek o.a. aan het model van de indijking bij Grieth-Griethausen (BAW, Karlsruhe)

  1951

 5. Het plan van de Oosterpolder en de belangen van de provincie Gelderland (juni 1951) RWS Rapportendatabank

  Handleiding bij het overleg, dat omtrent de meest gewenste vorm van de indijking endrooglegging van het IJsselmeer met de belanghebbenden dienst plaats te vinden. Eerst volgt een korte beschrijving van...

  1951

 6. De ontwatering van de zavelgronden in de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  Bij het droogvallen van de 48000 ha metende Noordoostpolder in 1941 was deze reeds van kanalen voorzien, waarin het water door drie grote gemalen op peil werd gehouden. Na het aanbrengen van de tochten...

  1951

 7. Afvoermetingen op de Overijsselsche Vecht d.d. 6 september 1951 RWS Rapportendatabank

  1951

 8. Slikmetingen op de Maas bij berg van 17-21 sept. 1951 : nota 51.20 met 6 bijlagen RWS Rapportendatabank

  1951

 9. De kwel in de toekomstige Oosterpolder RWS Rapportendatabank

  Bestudering van stromingen en kwelverschijnselen door waarnemingen van uiteenlopende aard waardoor een volledig beeld van de hydrologische gesteldheid kon worden verkregen. en de relevante waarden voor...

  1951

 10. Onderzoekingen verband houdende met de oevervallen in Zeeland RWS Rapportendatabank

  1951