Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1950

 1. Rapporten en mededelingen van de Rijkswaterstaat ; no. 31 : verslag over de mechanische en physische eigenschappen van verschillende Surinaamse houtsoorten in verband met hun toepassingsmogelijkheid voor waterbouwkundige constructies en wegdekken RWS Rapportendatabank

  1950

 2. Beschrijving van de Provincie Noord-Holland behorende bij de Waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1950

 3. Samenvattende nota over de Rijnkanalisatie : voorontwerpen 1950 RWS Rapportendatabank

  1950

 4. De kust bij Cadzand RWS Rapportendatabank

  Verslag van onderzoek naar de te verwachten ontwikkelingen van strand, duin en stroomgeul van het kustgedeelte tussen Cadzand en Breskens i.v.m. op ht duin te bouwen aanleg.

  1950

 5. Algemene voorwaarden woonschepen met toelatings- en inrichtingsvoorschriften RWS Rapportendatabank

  Woonschepen mogen in de Noordoostpolder slechts ligplaats nemen op door de Dienst der Zuiderzeewerken aan te wijzen plaaatsen. De voorschriften en bepalingen waaraan voldaan moet worden zijn in dit rapport...

  1950

 6. De verdampingswaarnemingen op het IJsselmeer : (verslag over de periode van 1 october 1949 - 1 October 1950#zesde verslag van de Werkcommissie RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van de verdampingscijfers van het IJsselmeer en de gevolgen voor de waterbalans ten behoeve van het beheer.

  1950

 7. Zeewater als betonaanmaakwater RWS Rapportendatabank

  1950

 8. Salarisregeling 1948 : uitsluitend voor Centrale Commissie Zuiderzeesteunwet Noordoostpolderwerken (Wieringermeer), Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Rijksinstituut zuivering afvalwater, Rijkswaterstaat, Staatsvissershavenbedrijf Zuiderzeeraad, Zuiderzeewerken RWS Rapportendatabank

  1950

 9. Kustvak Cadzand - Breskens RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de stand van zaken van stranden en duinen vanaf 1880 en de verwachtingen omtrent het verdere verloop in het bijzonder gelet op de recreatiemogelijkheden.

  1950

 10. Korte nota over de situatie van de hoofdstad van de Zuiderzeepolders RWS Rapportendatabank

  De opgaaf is een stad te maken, die niet alleen door haar samenstelling, doch ook door haar ligging, haar uiteenlopende functies in alle opzichte goed kan vervullen en tevens, mede daardoor, uitdrukking...

  1950