Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1950

 1. De tijdelijke sluis bij Harderwijk

  Bij het ontwerpen van de tijdelijke sluis in de Knardijk bij Harderwijk rijst de vraag of en in hoeverre deze sluis gecombineerd kan worden met de ongeveer ter zelfder plaatse te bouwen brug. De tijdelijke...

  1950

 2. Beknopte beschouwingen omtrent de ontwikkeling van het geulenstelsel ten Zuiden van het dorp Oost-Vlieland

  1950

 3. Werkzaamheden Studiedienst

  1950

 4. De Plaat van Scheelhoek

  Nota van J. van Veen over de inpolderingsmogelijkheden van de Plaat van Scheelhoek

  1950

 5. De levenskansen van de Goggenrichel

  Schetst een beeld van de factoren die van invloed zijn op het duingebied.

  1950

 6. Afvoermetingen op de Bergsche Maas bij Keizersveer

  1950

 7. Gebruik van het water van den IJssel

  1950

 8. Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : Band 3

  Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Buis-Molmethode ten aanzien van de infiltratie, de kosten hiervan. Tenslotte volgen er nog enkele slotbeschouwingen ten aanzien van het hele onderzoek dat...

  1950

 9. "Storingskrommen" : voorbeelden buistoten en -oscillaties, 1932-1949

  1950

 10. Rapporten en mededelingen van de Rijkswaterstaat ; no. 31 : verslag over de mechanische en physische eigenschappen van verschillende Surinaamse houtsoorten in verband met hun toepassingsmogelijkheid voor waterbouwkundige constructies en wegdekken

  1950