Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1950

 1. Nota betreffende de veiligheid van de bandijken van de Maas, de Bergsche Maas boven Heusden en de rechteroever van de afgedamde Maas tot de schutsluis bij Andel bij een afvoer van 3200 m3/sec : met 20 bijlagen in portefeuille RWS Rapportendatabank

  In deze nota worden de waakhoogte van de bandijken van Gelderland en Noord-Brabant langs de Maas, de Bergsche Maas boven Heusden en de rechteroever van de afgedamde Maas tot de schutsluis bij Andel onderzocht,...

  1950

 2. Nota betreffende de outillage van Lelystad RWS Rapportendatabank

  In ogenschouw worden genomen de volgende sectoren:
  - Diensten en instellingen
  - Scholen
  - Kerken
  - Winkels en overige verzorgende bedrijven
  - Stuwende bedrijven

  1950

 3. Rapport commissie vaarwegen noorden des lands RWS Rapportendatabank

  Doel van het rapport is te komen tot normalisatie van de vaarwegen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthre en Overijssel, d.w.z. het vaststellen van breedte en diepte van de vaarwateren in deze...

  1950

 4. Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : band 1 RWS Rapportendatabank

  Dit deel bevat waarnemingen en gegevens op het gebied van de waterhuishouding, welke zijn verwerkt in goed leesbare vorm en tevens een aantal conclusies en praktische aanwijzingen, waartoe het onderzoek...

  1950

 5. De water- en chloorbeweging in de mond van de Nieuwe Waterweg : kmr 1030 RWS Rapportendatabank

  1950

 6. Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : Band 2 RWS Rapportendatabank

  Er wordt verslag gedaan van onderzoek op proefvelden naar infiltratie en drainage.

  1950

 7. Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal RWS Rapportendatabank

  Onderzoek in hoeverre er bij het projecteren van de werken op gerekend mag worden, dat later een beheer mogelijk zal zijn waarbij het IJmeer geheel of gedeeltelijk via het Noordzeekanaal op de Noordzee...

  1950

 8. De zandtransportformule van A.A. Kalinske RWS Rapportendatabank

  1950

 9. Stroommetingen op de Bergsche Maas bij Keizersveer RWS Rapportendatabank

  1950

 10. Materiaaltransport langs de bodem : een nieuwe formule van Einstein RWS Rapportendatabank

  1950