Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1950

 1. Verslag modelonderzoek Oude Hoofd Walsoorden

  1950

 2. Nota betreffende afsluiting der benedenrivieren met stuw in het Hollandsch Diep

  Bespreekt de mogelijkheden van het eindplan, dat als doel heeft de zoutgrens op de benedenrivieren voldoende ver terug te dringen en de hoogwaterstanden bij stormvloeden in hoogte te beperken. Deze mogelijkheden...

  1950

 3. Nota Lage Maas

  1950

 4. Nota over de bemaling van de Oosterpolder

  Bespreking van de waterhuishouding van de polder naar aanleiding van de eerste aanbestedingen ten behoeve van de bouw van de gemalen van de Oosterpolder. Hoewel deze in het bijzonder gericht is op het...

  1950

 5. Gegevens gebruikt bij samenstelling Nota Lage Maas

  1950

 6. De ontwikkeling van het geulenstelsel van Ossenisse en de stroomaanval op de Nol van de Molenpolder

  1950

 7. De afneming van het Noorderstrand van Walcheren nabij Oostkapelle en de verdediging daartegen

  1950

 8. Herziening Bezoldigingsbesluit

  1950

 9. Hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Oosterpolder

  Voor het ontwerpen van de toegangssluizen van de Oosterpolder is het nodig, dat de hoofdafmetingen daarvan worden vastgesteld. Voorstellen worden voor de hoofdafmetingen gedaan voor zover zij betrekking...

  1950

 10. Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933

  Bevat een overzicht van de rapporten van de inhouds- en diepteveranderingen van de Zuid-Westelijke wateren van Nederland over de periode 1872-1933, alsmede een toelichting bij de overzichtskaarten van...

  1950