Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1949

 1. Investeringsprogramma 1949 voor het Verkeer RWS Rapportendatabank

  Behandelt de ontwikkeling van de verkeerssectoren van het Ministerie. Verder wordt een "plan of action" gepresenteerd vor de jaren 1948 to 1952 met een aanduiding voor de daartoe benodigde financiën....

  1949

 2. Onderzoek naar het chloorgehalte van het grondwater in verband met een eventuele zandwinning tot 25 m. - N.A.P. in de buitenhaven te IJmuiden RWS Rapportendatabank

  1949

 3. De Maas in Nederland : wat werd gedaan ter verbetering van afvoer en scheepvaart RWS Rapportendatabank

  1949

 4. De strijd tegen de verzouting van ons polderland RWS Rapportendatabank

  1949

 5. Verbetering van het Pannerdensch Kanaal : al of niet verruiming van de Boven-Waal RWS Rapportendatabank

  Plan A: Verbetering van het nauwe en bochtige meest bovenstrooms gelegen gedeelte van het Pannerdensch Kanaal in het belang van de scheepvaart en de afvoer van hoogwater. Een bochtverlegging werd geprojecteerd...

  1949

 6. Strandmeting Voorne en Goedereede 1900-1949 RWS Rapportendatabank

  1949

 7. Nota betreffenden het civiel-technische gedeelte van het herstelplan voor het randgebied van de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  1949

 8. Waterstaatkundige toestand van de polder Kamperveen RWS Rapportendatabank

  Bespreking van de waterhuishouding en de invloed van het IJsselmeer-, eventueel Eemmeerstand op de lozing.

  1949

 9. De waterstaatkundige toestand van de polder "Oosterwolde" RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de bodemprofiel en bespreking van de gevolgen van de IJsselmeer-, Eemmeerstand op lozing en inlaten.

  1949

 10. Nota overzicht stormvloeden RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht van stormvloeden in Nederland die sinds 1915 zijn opgetreden. Gaat verder in op de overschrijdingen boven grenspeil.

  1949