Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1949

 1. Onderzoek naar het chloorgehalte van het grondwater in verband met een eventuele zandwinning tot 25 m. - N.A.P. in de buitenhaven te IJmuiden

  1949

 2. De Maas in Nederland : wat werd gedaan ter verbetering van afvoer en scheepvaart

  1949

 3. Verbetering van het Pannerdensch Kanaal : al of niet verruiming van de Boven-Waal

  Plan A: Verbetering van het nauwe en bochtige meest bovenstrooms gelegen gedeelte van het Pannerdensch Kanaal in het belang van de scheepvaart en de afvoer van hoogwater. Een bochtverlegging werd geprojecteerd...

  1949

 4. Strandmeting Voorne en Goedereede 1900-1949

  1949

 5. Nota betreffenden het civiel-technische gedeelte van het herstelplan voor het randgebied van de Noordoostpolder

  1949

 6. Waterstaatkundige toestand van de polder Kamperveen

  Bespreking van de waterhuishouding en de invloed van het IJsselmeer-, eventueel Eemmeerstand op de lozing.

  1949

 7. De waterstaatkundige toestand van de polder "Oosterwolde"

  Beschrijving van de bodemprofiel en bespreking van de gevolgen van de IJsselmeer-, Eemmeerstand op lozing en inlaten.

  1949

 8. Nota overzicht stormvloeden

  Geeft een overzicht van stormvloeden in Nederland die sinds 1915 zijn opgetreden. Gaat verder in op de overschrijdingen boven grenspeil.

  1949

 9. Nota over de veranderingen in de zeegaten aan de Hoek van Holland en van Goeree in de periode 1823-1933

  01-1949

 10. Le Rhin : guide de pilotage et croquis de navigation de Bâle a la mer

  15-06-1949