Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1949

 1. Bepaling van doorlaatfactoren

  Besproken worden enige bepalingen van doorlaatfactoren welke zijn uitgevoerd bij geo-hydrologische onderzoekingen in het IJsselmeergebied. Deze bepalingen richten zich op de twee fundamentele bodemconstanten...

  1949

 2. Turbulentie-onderzoek

  1949

 3. Bruggen en viaducten met kleine overspanningen in het Nederlandse polderland

  1949

 4. De dijk van de Oosterpolder

  Beschouwingen en voorstellen omtrent de dwarsprofielen van de dijken. Twee hoofdpunten worden behandeld: de type van het profiel en de hoogte van de kruin en bermen.

  1949

 5. De op de meerdijk van de Oosterpolder geprojecteerde wegen

  Beschouwing van algemene richtlijnen voor de aanleg van dijkwegen en bepaling van het profieltype voor de verschillende tracégedeelten resulterend in een uitvoeringsplan, waarin locaties per profieltype...

  1949

 6. Dijkshoogten van de Oostpolder

  In deze nota worden de dijkshoogten berekend van de Oostpolder. de Oostpolder is gedacht als een gedeeltelijke bedijking van de Zuidoostpolder. Er wordt besproken volgens welke overwegingen de afmetingen...

  1949

 7. Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso

  1949

 8. Rapport betreffende de toestand van de vooroever van de Spieringpolder

  1949

 9. Gewalste profielen voor staalconstructies = rolled sections for steel structures = profils laminés pour constructions métalliques = Walzprofile für Stahlkonstruktionen

  Bevat gegevens over gewalste profielen die bij het bouwen in staal worden gebruikt. De landen van herkomst van de profielen zijn onderscheiden in: West-Europese profielen, Midden-Europese profielen,...

  1949

 10. Investeringsprogramma 1949 voor het Verkeer

  Behandelt de ontwikkeling van de verkeerssectoren van het Ministerie. Verder wordt een "plan of action" gepresenteerd vor de jaren 1948 to 1952 met een aanduiding voor de daartoe benodigde financiën....

  1949