Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1949

 1. Het optreden van perioden van lage afvoer in Nederrijn en Lek RWS Rapportendatabank

  1949

 2. Bepaling van doorlaatfactoren RWS Rapportendatabank

  Besproken worden enige bepalingen van doorlaatfactoren welke zijn uitgevoerd bij geo-hydrologische onderzoekingen in het IJsselmeergebied. Deze bepalingen richten zich op de twee fundamentele bodemconstanten...

  1949

 3. Turbulentie-onderzoek RWS Rapportendatabank

  1949

 4. Bruggen en viaducten met kleine overspanningen in het Nederlandse polderland RWS Rapportendatabank

  1949

 5. De dijk van de Oosterpolder RWS Rapportendatabank

  Beschouwingen en voorstellen omtrent de dwarsprofielen van de dijken. Twee hoofdpunten worden behandeld: de type van het profiel en de hoogte van de kruin en bermen.

  1949

 6. De op de meerdijk van de Oosterpolder geprojecteerde wegen RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van algemene richtlijnen voor de aanleg van dijkwegen en bepaling van het profieltype voor de verschillende tracégedeelten resulterend in een uitvoeringsplan, waarin locaties per profieltype...

  1949

 7. Dijkshoogten van de Oostpolder RWS Rapportendatabank

  In deze nota worden de dijkshoogten berekend van de Oostpolder. de Oostpolder is gedacht als een gedeeltelijke bedijking van de Zuidoostpolder. Er wordt besproken volgens welke overwegingen de afmetingen...

  1949

 8. Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso RWS Rapportendatabank

  1949

 9. Rapport betreffende de toestand van de vooroever van de Spieringpolder RWS Rapportendatabank

  1949

 10. Gewalste profielen voor staalconstructies = rolled sections for steel structures = profils laminés pour constructions métalliques = Walzprofile für Stahlkonstruktionen RWS Rapportendatabank

  Bevat gegevens over gewalste profielen die bij het bouwen in staal worden gebruikt. De landen van herkomst van de profielen zijn onderscheiden in: West-Europese profielen, Midden-Europese profielen,...

  1949