Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1949

 1. Studiereis naar Amerika in juli en augustus 1949

  1949

 2. Ontwerp van een haven t.p.v. de Z.W.hoek van de Oosterpolder

  Toelichting bij een ontwerpvoorstel voor werkhaven, als steunpunt voor materiëel en personeel bij uitvoering van de drooglegging van de Oosterpolder (Oostelijk Flevoland).

  1949

 3. Beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging

  Deze verhandeling beperkt zich tot de principiële zijde van de kust- of oeververdediging, hieronder wordt verstaan het kunstmatig vastleggen van door stroom of golfslag afnemende onderwater oevers....

  1949

 4. Overzicht van de methoden voor het bepalen van de getijbeweging op de Nederlandse zeearmen en getijrivieren

  1949

 5. Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand

  1949

 6. Bedload sampler for coarse material

  1949

 7. De Onteigeningswet van 28 augustus 1851

  Ten behoeve van de uitvoering van de verbetering van het Pannerdensch Kanaal wordt nadere informatie gegeven over wat aan de orde komt in de verschillende hoofdstukken van de onteigeningswet van 28 augustus...

  1949

 8. Ontzanding van de uiterwaarden aan de rechteroever van de IJssel km 882 en aan de linkeroever van de Nederrijn km. 887

  1949

 9. Waterafvoermetingen met behulp van vleugelinstrumenten

  1949

 10. Handleiding zelfregistrerend echolood

  1949