Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1949

 1. Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland RWS Rapportendatabank

  1949

 2. Nota betreffende het civiel-technische gedeelte van het herstelplan voor het randgebied van de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  In het randgebied van de Noordoostpolder tussen Lemmer en Blokzijl komen verdrogingsverschijnselen voor. In verband hiermee worden de op waterstaatkundig gebied te treffen voorzieningen behandeld, echter...

  1949

 3. De uitvoering van de Zuidelijke inpolderingen in het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Beschouwingen t.a.v. de meest gewenste volgorde van uitvoering van de verschillende in de zuidelijke kom te maken polders.

  1949

 4. Waterafvoer door het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal na Rijnkanalisatie RWS Rapportendatabank

  1949

 5. Verslag betreffende verdampingsmetingen op het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Periodiek overzicht van de metingen van de verdamping van het IJsselmeer, welke sedert 1943 te Urk worden uitgevoerd, over het tijdvak 1 oktober 1948-i oktober 1949. Toegevoegd zijn enkele beschouwingen...

  1949

 6. Inlaat van water ten behoeve van de boven- en beneden Linge RWS Rapportendatabank

  1949

 7. Nota oeververdediging Bergsche Maas RWS Rapportendatabank

  Behandelt de historie van het terrein waarin de Bergsche Maas getraceerd is, de helling en grondsamenstelling van de onderwatertaluds, enkele voorkomende gevallen van oeverafslag met de methoden van onderhoud...

  1949

 8. Enkele gegevens omtrent de kosten der bemaling van de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  In tabelvorm wordt ingegaan op de volgende zaken: stichtingskosten der gemalen, rente en afschrijving, bemalingskosten NOP in guldens gedurende de jaren 1943 t/m 1947 en onderhoud machine installatie. ...

  1949

 9. Vergelijkingen van de ijkingen der vleugelinstrumenten, welke hebben plaats gehad in de jaren '41, '43, '47 en '48 RWS Rapportendatabank

  1949

 10. Verbetering sluis Dieren RWS Rapportendatabank

  1949