Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1949

 1. Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland

  1949

 2. De uitvoering van de Zuidelijke inpolderingen in het IJsselmeer

  Beschouwingen t.a.v. de meest gewenste volgorde van uitvoering van de verschillende in de zuidelijke kom te maken polders.

  1949

 3. Waterafvoer door het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal na Rijnkanalisatie

  1949

 4. Verslag betreffende verdampingsmetingen op het IJsselmeer

  Periodiek overzicht van de metingen van de verdamping van het IJsselmeer, welke sedert 1943 te Urk worden uitgevoerd, over het tijdvak 1 oktober 1948-i oktober 1949. Toegevoegd zijn enkele beschouwingen...

  1949

 5. Inlaat van water ten behoeve van de boven- en beneden Linge

  1949

 6. Enkele gegevens omtrent de kosten der bemaling van de Noordoostpolder

  In tabelvorm wordt ingegaan op de volgende zaken: stichtingskosten der gemalen, rente en afschrijving, bemalingskosten NOP in guldens gedurende de jaren 1943 t/m 1947 en onderhoud machine installatie. ...

  1949

 7. Vergelijkingen van de ijkingen der vleugelinstrumenten, welke hebben plaats gehad in de jaren '41, '43, '47 en '48

  1949

 8. Verbetering sluis Dieren

  1949

 9. IJking van het echolood van december 1948 en februari 1949 in de sluis te Eefde

  1949

 10. Beïnvloeding van de IJssel door koelwateronttrekking voor een nieuwe IJsselcentrale

  1949