Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1948

 1. Normalisaties van de Rijntakken in Nederland RWS Rapportendatabank

  Tijdens de gevechten om de Rijnbrug te Arnhem in 1944 ging het directiegebouw van de Rijkswaterstaat geheel in vlammen op. Daarmee ook de archieven die zich in het gebouw bevonden. Daarom is het wenselijk...

  1948

 2. Nota, betreffende het voor de uitvoering van de bedijking van de Oosterpolder en de grote baggerwerken binnen de polder jaarlijks benodigde RWS Rapportendatabank

  Inhoud: De bedijking; Werkplan; Het benodigde materieel; Materiaalbehoefte; Personeelbehoefte; De grote baggerwerken binnen de polder; Algemene beschouwing; Totaal overzicht van het baggerwerk en stortplaatsen...

  1948

 3. Verslag metingen voedingsduiker Maastricht : 2e serie RWS Rapportendatabank

  1948

 4. Verslag metingen voedingsduiker Zuid-Willemsvaart RWS Rapportendatabank

  1948

 5. Vergunningsaanvraag voor het baggeren van zand in uiterwaarden van de Waal onder Gendt RWS Rapportendatabank

  Ter beperking van de bezwaren die zullen worden ondervonden van de voorgenomen ontzanding, heeft een beperking in diepte weinig zin. De ondergrond is hiervoor tot op grote diepte te waterdoorlatend. Het...

  1948

 6. Gewenste hoogteligging sluisdrempel haven Deventer RWS Rapportendatabank

  1948

 7. Over de bodemkundige gesteldheid van de zuidelijke kom van het IJsselmeer : inleiding, gehouden door A.J. Zuur op de vergadering van Dinsdag 19 october 1948 RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het ontstaan en samenstelling van de verschillende bodemlagen in het zuidelijke deel van het IJsselmeergebied ten behoeve van het vaststellen van de landbouwkundige waarde voor de droog...

  1948

 8. Over de bodemkundige gesteldheid van het westelijke gedeelte van de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het ontstaan van de verschillende bodemlagen in de Noordoostpolder ten behoeve van het vaststellen van de landbouwkundige waarde voor de ontginning. In het westelijk deel zijn de lagen...

  1948

 9. Enige beschouwingen over de water-ontlasting der Vijfheerenlanden in het licht van veranderinhgen, die zich reeds hebben voltrokken op Linge- en Zederikboezem RWS Rapportendatabank

  06-1948