Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1948

 1. De verdampingswaarnemingen op het IJsselmeer : Verslag over de periode 1 april 1948 - 1 October 1948 (met enkele vergelijkende beschouwingen betreffende vroegere metingen) RWS Rapportendatabank

  Overzicht van metingsgegevens betreffende de verdamping van het IJsselmeerwater m.b.v. drijvende en ingegraven bakken.

  1948

 2. Vergelijkende ramingen dijksbouw Zuidelijke polders RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de geraamde kosten van de aanleg van de bedijkingen bij de verschillende uitvoeringen van de plannen voor de zuidoostelijke en zuidwestelijke polders.

  1948

 3. Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872 - 1933 RWS Rapportendatabank

  1948

 4. Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Wester-schelde over de periode 1894 - 1921 RWS Rapportendatabank

  1948

 5. Le niveau moyen du lac IJssel RWS Rapportendatabank

  Consideration des dénivellations naturelles et innaturelles du niveau moyen dans le lac IJssel au cours des années de 1932-1948. Les plus importants facteurs naturels sont les grandes crues...

  1948

 6. Verslag afvoermetingen Maas october 1947 RWS Rapportendatabank

  1948

 7. Gegevens ijsbezetting in Nederland RWS Rapportendatabank

  1948

 8. Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid RWS Rapportendatabank

  1948

 9. Nota betreffende de te kiezen volgorde voor de inpolderingen in de Zuidelijke kom van het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Bespreking van verschillende keuzemogelijkheden wat betreft de volgorde van de in te polderen delen van de zuidelijke polders. Er vindt een uitvoerige kostenvergelijking plaats.

  1948

 10. Afvoerkrommen 1947/48 van de Bovenrijn en zijn takken RWS Rapportendatabank

  1948