Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1948

 1. Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872 - 1933

  1948

 2. Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Wester-schelde over de periode 1894 - 1921

  1948

 3. Le niveau moyen du lac IJssel

  Consideration des dénivellations naturelles et innaturelles du niveau moyen dans le lac IJssel au cours des années de 1932-1948. Les plus importants facteurs naturels sont les grandes crues...

  1948

 4. Verslag afvoermetingen Maas october 1947

  1948

 5. Gegevens ijsbezetting in Nederland

  1948

 6. Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid

  1948

 7. Nota betreffende de te kiezen volgorde voor de inpolderingen in de Zuidelijke kom van het IJsselmeer

  Bespreking van verschillende keuzemogelijkheden wat betreft de volgorde van de in te polderen delen van de zuidelijke polders. Er vindt een uitvoerige kostenvergelijking plaats.

  1948

 8. Afvoerkrommen 1947/48 van de Bovenrijn en zijn takken

  1948

 9. Normalisaties van de Rijntakken in Nederland

  Tijdens de gevechten om de Rijnbrug te Arnhem in 1944 ging het directiegebouw van de Rijkswaterstaat geheel in vlammen op. Daarmee ook de archieven die zich in het gebouw bevonden. Daarom is het wenselijk...

  1948

 10. Nota, betreffende het voor de uitvoering van de bedijking van de Oosterpolder en de grote baggerwerken binnen de polder jaarlijks benodigde

  Inhoud: De bedijking; Werkplan; Het benodigde materieel; Materiaalbehoefte; Personeelbehoefte; De grote baggerwerken binnen de polder; Algemene beschouwing; Totaal overzicht van het baggerwerk en stortplaatsen...

  1948