Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1948

 1. Prévision du débit du Rhin RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van een door Rijkswaterstaat gebruikte methode om het te verwachten waterbezwaar van de Rijn te bepalen op korte termijn in het kader van de beheersing van het waterpeil van het IJsselmeer....

  1948

 2. Onttrekking van water aan de IJssel door het Polderdistrict "Veluwe" RWS Rapportendatabank

  1948

 3. Geschiedenis van Schouwen-Duiveland RWS Rapportendatabank

  Syllabus Cursus Waterstaatskunde 1947/1948, gegeven te Zierikzee georganiseerd door Z.L.M.. Behandeld worden: geschiedenis van Schouwen-Duiveland; waterbouwkunde en ontwatering; afwatering van polders...

  1948

 4. Rijnkanalisatie : waterhuishouding en bevaarbaarheid RWS Rapportendatabank

  1948

 5. Enige opmerkingen over de indeling van zand en grind volgens korrelgrootte en de aan beton- en metselzand te stellen eisen RWS Rapportendatabank

  1948

 6. De vorm van het IJmeer in verband met de mogelijkheid tot zandwinning en enkele andere factoren RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van de gunstigere voorwaarden voor zandwinning (o.a. ten noorden van Naarden) bij vergroting van het IJmeer.

  1948

 7. De algemene inrichting voor de sluizen bij Kampernieuwstad RWS Rapportendatabank

  Even benoorden Kampernieuwstad kan de noordelijke afsluiting van het Eemmeer worden gelegd. Deze afsluiting moet zodanig worden ingericht, dat zij de hoogste standen van het IJsselmeer moet kunnen keren....

  1948

 8. Nota betreffende de algemene inrichting van de scheepvaartsluis op de Houtrib RWS Rapportendatabank

  De scheepvaartsluis, waarvan de algemene inrichting in deze nota wordt besproken, betreft de sluis, welke is geprojecteerd in de noordelijke afsluiting van het Middenkanaal tussen de zuidelijke polders...

  1948

 9. Beschrijving van de Provincie Friesland behorende bij de Waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1948

 10. De verdampingswaarnemingen op het IJsselmeer : beschouwing over de zomer van 1947 en verslag over de periode van 1 october 1947 tot 1 april 1948 RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van de verdampingscijfers van het IJsselmeer en de gevolgen voor de waterbalans ten behoeve van het beheer.

  1948