Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1948

 1. De stand te Pannerden, die maatgevend is voor de bodemligging van het Pannerdensch kanaal RWS Rapportendatabank

  1948

 2. Nota grenspeil RWS Rapportendatabank

  1948

 3. Geo-hydrologische gesteldheid van het oude land langs de Noordoostpolder tussen Lemmer en Blokzijl RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de hydrologische toestand van het randgebied van de Noordoostpolder in het kader van het vaststellen van de invloed van verschillende waterstaatkundige veranderingen vóór...

  1948

 4. De kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder RWS Rapportendatabank

  In deze nota worden de kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder geraamd volgens de thans geldende prijzen, en wel van: de gemalen; de toegangssluizen; de sluis bij Kampernieuwstad; de overbruggingen...

  1948

 5. Mouvements des eaux dans le lac IJssel RWS Rapportendatabank

  Considération de l'influence du phénomène de vent sur le niveau moyen, les courants, et la salinité du lac IJssel, depuis le drainage du polder Nord-Est et du Wieringermeer. ...

  1948

 6. Bilan d'eau du lac IJssel RWS Rapportendatabank

  Considération de chacun des facteurs qui détermine le bilan d'eau du lac IJssel, résultant dans un bilan numérique pour une année normale. Important pour les apports...

  1948

 7. Het binnendringen van zoutwater in het IJsselmeer door de uitwaterings- en scheepvaartsluizen van de Afsluitdijk RWS Rapportendatabank

  Aangezien het van het grootste belang is dat het IJsselmeer zo zoet mogelijk is, dient o.a. zoveel mogelijk te worden vermeden dat zout Waddenzeewater door de uitwaterings- en scheepvaartsluizen van de...

  1948

 8. Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? RWS Rapportendatabank

  1948

 9. Verslag capaciteitsmetingen Zuidwillemsvaart RWS Rapportendatabank

  1948

 10. Verslag waterbalans Maas te Maastricht oktober 1947 RWS Rapportendatabank

  1948