Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1948

 1. Nota grenspeil

  1948

 2. De kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder

  In deze nota worden de kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder geraamd volgens de thans geldende prijzen, en wel van: de gemalen; de toegangssluizen; de sluis bij Kampernieuwstad; de overbruggingen...

  1948

 3. Mouvements des eaux dans le lac IJssel

  Considération de l'influence du phénomène de vent sur le niveau moyen, les courants, et la salinité du lac IJssel, depuis le drainage du polder Nord-Est et du Wieringermeer. ...

  1948

 4. Bilan d'eau du lac IJssel

  Considération de chacun des facteurs qui détermine le bilan d'eau du lac IJssel, résultant dans un bilan numérique pour une année normale. Important pour les apports...

  1948

 5. Het binnendringen van zoutwater in het IJsselmeer door de uitwaterings- en scheepvaartsluizen van de Afsluitdijk

  Aangezien het van het grootste belang is dat het IJsselmeer zo zoet mogelijk is, dient o.a. zoveel mogelijk te worden vermeden dat zout Waddenzeewater door de uitwaterings- en scheepvaartsluizen van de...

  1948

 6. Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden?

  1948

 7. Verslag capaciteitsmetingen Zuidwillemsvaart

  1948

 8. Verslag waterbalans Maas te Maastricht oktober 1947

  1948

 9. Prévision du débit du Rhin

  Beschouwing van een door Rijkswaterstaat gebruikte methode om het te verwachten waterbezwaar van de Rijn te bepalen op korte termijn in het kader van de beheersing van het waterpeil van het IJsselmeer....

  1948

 10. Onttrekking van water aan de IJssel door het Polderdistrict "Veluwe"

  1948