Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1947

 1. Verslag over de waarnemingen in de Ooster-Schelde bewesten Zierikzee met de Rijksopnemingsvaartuigen PUC

  1947

 2. De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 2e stuk PUC

  1947

 3. De begrenzing van de Z.polders en enkele opmerkingen PUC

  Stand van zaken rond de begrenzing van de zuidelijke polders. Behandeld worden de versmalling van het gebied tussen de Noordoostpolder en Zuidoostpolder, de sluizen in het Middenkanaal, de kunstwerken...

  1947

 4. Enige beschouwingen over riviermorphologie en rivierverbetering PUC

  1947

 5. Zandtransportmetingen op de Rijntakken in Nederland PUC

  1947

 6. Zeer lage waterstanden op 6 januari 1947 PUC

  1947

 7. Rapport Eijerland 1947 PUC

  Onderzoek naar de kustafname van de noordpunt van het eiland Texel (Eijerland)

  1947

 8. Diepteveranderingen in de Ooster-Schelde over de periode 1827-1933-1947 PUC

  1947

 9. Diepteveranderingen in het Brouwershavense Gat over de periode 1860-1933. Diepteveranderingen in het Keeten, Mastgat en Zijpe over de periode 1885-1933 PUC

  1947

 10. Resultaten van de onderzoekingen in de Wieringermeer en de Noordoostpolder, verricht door Zuiderzeewerken in de jaren 1944 - 1946 ten behoeve van het kwelvraagstuk PUC

  Geohydrologisch onderzoek naar de aanwezigheid van kwel en het daarmee samenhangende hoge zoutgehalte in verband met het zoeken naar middelen om opstijging te vermijden.

  1947