Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1946

 1. Overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de Rijnkanalisatie

  1946

 2. MAP B Inhoud: grafieken van strandmetingen Huisduinen-Delfland, Eiland Vlieland, Zeeland

  - Grafieken Strandmetingen goedereede P’L 27 t/m P’L 28a
  - Peilingen voor de kust van Vlieland
  - Grafieken Strandmetingen Zeeusch Vlanderen
  - Grafieken Huisduinen-Delfland...

  1946

 3. Archief Studiedienst

  1946

 4. De verdampingswaarnemingen te Urk van augustus 1943 tot en met november 1946

  Inhoud: Inleiding; De werkelijke dampspanning van de lucht te Urk en boven het IJsselmeer; De maximum dampspanning van de lucht, behorende bij de temperaturen van het water in de meetbakken te Urk en van...

  1946

 5. De verdeeling van den polder in afdeelingen

  Korte opmerkingen bij de voor de bemaling van de Noordoostpolder van belang zijnde kavelindeling met polderwaterpeilstanden.

  1946

 6. Stuwprogramma's Rijnkanalisatie

  1946

 7. Vragen, die in verband met een Rijnkanalisatie rijzen

  1946

 8. Gevolgen van eventuele wijzigingen in bodemligging van de Nederrijn na Rijnkanalisatie

  1946

 9. Bereikte theoretische resultaten

  1946

 10. Beknopt overzicht van de verrichtingen van den Studiedienst der directie Bovenrivieren en van de bereikte resultaten

  1946