Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1946

 1. Strandmetingen Texel, Vlieland en Terschelling 1924-1946 [4]

  Opneming van de duinen en het strand langs de Noordzee, op de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling.

  1946

 2. Overzicht van de Zeeuwsche hoofdwaterkeeringen

  Onderzoekt de verhouding tussen de huidige dijkhoogten in Zeeland en een stormvloed van een hoogte zoals de Stormvloedcommissie meent te moeten verwachten. Geeft een overzicht van de stormvloedstanden...

  1946

 3. Kort verslag studiereis naar Engeland, april 1946

  1946

 4. Gevolgen van eventueele wijzigingen in bodemligging van den Nederrijn na Rijnkanalisatie

  1946

 5. Stuwgolven op de Maas

  1946

 6. De afmetingen van den mond van IJssel en Zwarte Water tusschen Urkerland en Zuidoostpolder

  Beschouwing van de situatie rond de waterafvoer van de IJssel en Zwarte Water van belang voor de bepaling van de afstand tussen de dijk Urkerland en de dijk Zuidoostpolder. Behandeld worden dwarsprofiel,...

  1946

 7. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; 30

  1946

 8. Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant behoorende bij de Waterstaatskaart

  1946

 9. Onderzoek naar de meest gewenschte ligging en functie van de noodzakelijke grootere bevolkingscentra in de Zuidelijke polders

  Overzicht van te verrichten onderzoeken in het kader van de wenselijkheid van primaire en secundaire verzorgingscentra, en eventueel een centrale hoofdstad in de aan te leggen zuidelijke polders. Vergelijkend...

  1946

 10. Commentaar van J.J. Dronkers met naschrift auteur op "Electrische nabootsing van getijden" door J. van Veen

  1946