Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1945

 1. Gegevens betreffende Rijkswaterstaatswerken in de Directie Bovenrivieren : bijlagen PUC

  1945

 2. Grafische voorstelling strandmetingen Texel : 1900 tot ... PUC

  1945

 3. De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk PUC

  1945

 4. Wegverbinding door mond Braakman PUC

  1945

 5. Afdamming Zandkreek Veersche Gat PUC

  1945

 6. Rapport betreffende de oorlogsschade aan de kunstwerken in den Afsluitdijk PUC

  Overzicht van te herstellen onderdelen (incl. kostenraming) van de sluizen in de Afsluitdijk als gevolg van oorlogsschade.

  1945

 7. De verdediging van de stranden van Goeree PUC

  1945

 8. Ontwerp nota betreffende het vijfeilandenplan 1945 PUC

  Het plan probeert een zodanige wijziging aan te brengen in de loop van de benedenrivieren dat de hoeveelheid zoet water wordt verhoogd. Geeft een indruk van de problemen die bij het vijfeilandenplan betrokken...

  1945

 9. Nota betreffende de ervaringen opgedaan tijdens en na den bouw van de gemalen en toegangssluizen van den Noordoostelijken Polder PUC

  Opmerkingen en adviezen rond de uitvoering van de bouwbestekken voor de gemalen en sluizen bij Lemmer, Voorst en Urk ten behoeve van de waterbeheersing van de Noordoostpolder. Behandeld worden de toegepaste...

  1945

 10. Punten van overleg bij de wederopbouw van de directie Bovenrivieren PUC

  1945