Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1945

 1. Gegevens betreffende Rijkswaterstaatswerken in de Directie Bovenrivieren : bijlagen

  1945

 2. De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk

  1945

 3. Afdamming Zandkreek Veersche Gat

  1945

 4. Rapport betreffende de oorlogsschade aan de kunstwerken in den Afsluitdijk

  Overzicht van te herstellen onderdelen (incl. kostenraming) van de sluizen in de Afsluitdijk als gevolg van oorlogsschade.

  1945

 5. De verdediging van de stranden van Goeree

  1945

 6. Ontwerp nota betreffende het vijfeilandenplan 1945

  Het plan probeert een zodanige wijziging aan te brengen in de loop van de benedenrivieren dat de hoeveelheid zoet water wordt verhoogd. Geeft een indruk van de problemen die bij het vijfeilandenplan betrokken...

  1945

 7. Nota betreffende de ervaringen opgedaan tijdens en na den bouw van de gemalen en toegangssluizen van den Noordoostelijken Polder

  Opmerkingen en adviezen rond de uitvoering van de bouwbestekken voor de gemalen en sluizen bij Lemmer, Voorst en Urk ten behoeve van de waterbeheersing van de Noordoostpolder. Behandeld worden de toegepaste...

  1945

 8. Punten van overleg bij de wederopbouw van de directie Bovenrivieren

  1945

 9. Nota betreffende den wederopbouw van den Studiedienst in de Dir. Bovenrivieren van den Rijkswaterstaat

  1945

 10. Het scheuren van bouwland in de uiterwaarden in verband met het rivierbelang

  1945