Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1944

 1. Nota over de sociaal-economische consequenties van een binnendijksch kanaal Hoorn-Enkhuizen RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar het sociaal-economische belang van de keuze voor een binnendijkse kanaalverbinding tussen Hoorn en Enkhuizen in Westfriesland. De vervoersfunctie met betrekking tot landbouwprodukten en...

  1944

 2. Onderzoek naar het waterverbruik in het hoogheemraadschap Delfland RWS Rapportendatabank

  Behandelt de studie naar het waterverbruik van de land- en tuinbouw van de laatste jaren.

  1944

 3. Nederland werkt aan zijn toekomst : onze twaalfde provincie RWS Rapportendatabank

  1944

 4. Onderzoek Nieuwe Maas 1943-1944 RWS Rapportendatabank

  1944

 5. Nota onderzoek naar de verandering van de hoogere- en hoogste standen voor het gebied van de benedenrivieren in den loop der jaren RWS Rapportendatabank

  1944

 6. Nota over de bodemdaling RWS Rapportendatabank

  1944

 7. Nota over de bodemdaling RWS Rapportendatabank

  1944

 8. Nota over den invloed van stormvloedbergingskommen, inpolderingen en rivierverruimingen op stormvloedstanden in beneden rivieren RWS Rapportendatabank

  1944

 9. Nota peilschalen RWS Rapportendatabank

  1944

 10. Tienjarig overzicht 1931-1940 der Waterhoogten langs Zeeuwsche stroomen, Noordzee, Lauwerszee, Eemsmond, Hoofdrivieren en IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  1944