Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1943

 1. Voorlopige beschouwingen over een vloedkommenplan

  24-02-1943

 2. Verdieping Zeegat van Texel

  Gevraagd wordt een studie aangaande de verdieping c.q. verondieping van de buitengronden van het Zeegat van Texel sinds 1816 op dezelfde wijze als onlangs is verricht voor den mond der Schelde. Alle...

  03-09-1943

 3. Het vraagstuk van de zuivering van het Enschedesche afvalwater : samenvatting van de voordrachten, welke door het Departement Enschede van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel over dit onderwerp werden georganiseerd

  11-1943