Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1943

 1. Beschouwingen over stroomen in de verbindingen tusschen meren RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de te verwachten stroomsnelheden als gevolg van windopwaaiing in de nauwe verbinding tussen twee ruime waterbekkens in het kader van de bepaling van de waterloopkundige eisen, waaraan deze...

  1943

 2. Amelander Gat RWS Rapportendatabank

  Bevat historisch overzicht van de geografische veranderingen van het Amelander Gat tot ca. 1800 en de wijzigingen van dit Gat na 1800 t.a.v. hydrografische opnemingen, doorlodingen, strandmetingen en de...

  1943

 3. Jaarverslag betreffende de bemaling van den Noordoostelijken polder RWS Rapportendatabank

  1943

 4. Geo-morphologisch onderzoek van IJsselmonde RWS Rapportendatabank

  1943

 5. Nota betreffende de rivierverbetering van het Pannerdensch Kanaal RWS Rapportendatabank

  De resultaten van een onderzoek naar een mogelijke verbetering van het Pannerdens Kanaal, met het oog op de scheepvaart, de waterafvoer en de waterstaatkundige toestand van de aanliggende gebieden.

  1943

 6. Voorlopige beschouwingen over een vloedkommenplan RWS Rapportendatabank

  24-02-1943

 7. Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren RWS Rapportendatabank

  18-05-1943

 8. Verdieping Zeegat van Texel RWS Rapportendatabank

  Gevraagd wordt een studie aangaande de verdieping c.q. verondieping van de buitengronden van het Zeegat van Texel sinds 1816 op dezelfde wijze als onlangs is verricht voor den mond der Schelde. Alle...

  03-09-1943

 9. Het vraagstuk van de zuivering van het Enschedesche afvalwater : samenvatting van de voordrachten, welke door het Departement Enschede van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel over dit onderwerp werden georganiseerd RWS Rapportendatabank

  11-1943