Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1943

 1. De hoogheidsrechten op de Wielingen RWS Rapportendatabank

  1943

 2. Verdeeling opperwater voor het geval de zogenaamde "Sliedrechtsche Doorsteek" wordt gemaakt : voorloopig rapport RWS Rapportendatabank

  1943

 3. Rapport betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden tot verruiming van het zeescheepvaartkanaal van Terneuzen RWS Rapportendatabank

  Het rapport omvat een drietal ontwerpen, inclusief een nieuwe Zeesluis bij Terneuzen  De bijlagen bevatten tekeningen en begrotingen. In afzonderlijke vouwmappen. Het geheel is samengebonden...

  1943

 4. De taak van "Zuiderzeewerken" ten aanzien van den trek van den glasaal : (Naar aanleiding van de dissertatie van G.P.H. van Heusden: "De trek van den glasaal naar het IJsselmeer") RWS Rapportendatabank

  Nadere beschouwing van de gevolgen voor het beheer van het IJsselmeer bij bevordering van de glasaaltrek vanuit de Noordzee, via de Waddenzee en de IJsselmeertoegangssluizen. Uitgangspunt is het betreffende...

  1943

 5. De schutsluis in de Zwolsche vaart bij Marknesse RWS Rapportendatabank

  Behandeling van de eisen (afmetingen, capaciteit, type) , waaraan de te bouwen schutsluis in de Noordoostpolder moet voldoen.

  1943

 6. Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  1943

 7. Nota betreffende type en afmetingen van de stuwen en sluizen van de Rijnkanalisatie RWS Rapportendatabank

  1943

 8. Spiraalstrooming RWS Rapportendatabank

  1943

 9. Het randkanaal van den den zuidwestelijken polder tusschen Hoorn en Enkhuizen RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de haalbaarheid van drie voorontwerpen betreffende de kanaalverbinding (zowel binnendijks als buitendijks) tussen Hoorn en Enkhuizen, van belang voor de scheepvaart en de afwatering. Naast...

  1943

 10. Exposé Landwinningsvraagstukken RWS Rapportendatabank

  1943