Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1943

 1. Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren

  1943

 2. Nota betreffende type en afmetingen van de stuwen en sluizen van de Rijnkanalisatie

  1943

 3. Spiraalstrooming

  1943

 4. Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden

  1943

 5. Het randkanaal van den den zuidwestelijken polder tusschen Hoorn en Enkhuizen

  Onderzoek naar de haalbaarheid van drie voorontwerpen betreffende de kanaalverbinding (zowel binnendijks als buitendijks) tussen Hoorn en Enkhuizen, van belang voor de scheepvaart en de afwatering. Naast...

  1943

 6. Exposé Landwinningsvraagstukken

  1943

 7. Beschouwingen over stroomen in de verbindingen tusschen meren

  Onderzoek naar de te verwachten stroomsnelheden als gevolg van windopwaaiing in de nauwe verbinding tussen twee ruime waterbekkens in het kader van de bepaling van de waterloopkundige eisen, waaraan deze...

  1943

 8. Amelander Gat

  Bevat historisch overzicht van de geografische veranderingen van het Amelander Gat tot ca. 1800 en de wijzigingen van dit Gat na 1800 t.a.v. hydrografische opnemingen, doorlodingen, strandmetingen en de...

  1943

 9. Jaarverslag betreffende de bemaling van den Noordoostelijken polder

  1943

 10. Geo-morphologisch onderzoek van IJsselmonde

  1943