Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1943

 1. De hoogheidsrechten op de Wielingen

  1943

 2. Verdeeling opperwater voor het geval de zogenaamde "Sliedrechtsche Doorsteek" wordt gemaakt : voorloopig rapport

  1943

 3. Rapport betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden tot verruiming van het zeescheepvaartkanaal van Terneuzen

  Het rapport omvat een drietal ontwerpen, inclusief een nieuwe Zeesluis bij Terneuzen  De bijlagen bevatten tekeningen en begrotingen. In afzonderlijke vouwmappen. Het geheel is samengebonden...

  1943

 4. De taak van "Zuiderzeewerken" ten aanzien van den trek van den glasaal : (Naar aanleiding van de dissertatie van G.P.H. van Heusden: "De trek van den glasaal naar het IJsselmeer")

  Nadere beschouwing van de gevolgen voor het beheer van het IJsselmeer bij bevordering van de glasaaltrek vanuit de Noordzee, via de Waddenzee en de IJsselmeertoegangssluizen. Uitgangspunt is het betreffende...

  1943

 5. De schutsluis in de Zwolsche vaart bij Marknesse

  Behandeling van de eisen (afmetingen, capaciteit, type) , waaraan de te bouwen schutsluis in de Noordoostpolder moet voldoen.

  1943

 6. Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren

  1943

 7. Nota betreffende type en afmetingen van de stuwen en sluizen van de Rijnkanalisatie

  1943

 8. Spiraalstrooming

  1943

 9. Het randkanaal van den den zuidwestelijken polder tusschen Hoorn en Enkhuizen

  Onderzoek naar de haalbaarheid van drie voorontwerpen betreffende de kanaalverbinding (zowel binnendijks als buitendijks) tussen Hoorn en Enkhuizen, van belang voor de scheepvaart en de afwatering. Naast...

  1943

 10. Exposé Landwinningsvraagstukken

  1943