Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1943

 1. Nota betreffende het denkbeeld van Schönfeld om van het Haringvliet een vloedkom te maken

  1943

 2. Rijnkanalisatie : stuwtypen met bodemondersteuning

  1943

 3. Nota betreffende invloed landwinningswerken op de stroomen in het Vuile Gat en Haringvliet

  1943

 4. Beschikbare heftijd voor de stuwen van de Rijnkanalisatie

  1943

 5. Nota kruinshoogte Bergstoep

  1943

 6. Geo-hydrologische gesteldheid van het zuidelijk randgebied der IJsselmeerkom

  1943

 7. Rapport betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden tot verruiming van het zeescheepvaartkanaal van Terneuzen

  Het rapport omvat een drietal ontwerpen, inclusief een nieuwe Zeesluis bij Terneuzen  De bijlagen bevatten tekeningen en begrotingen. In afzonderlijke vouwmappen. Het geheel is samengebonden...

  1943

 8. De taak van "Zuiderzeewerken" ten aanzien van den trek van den glasaal : (Naar aanleiding van de dissertatie van G.P.H. van Heusden: "De trek van den glasaal naar het IJsselmeer")

  Nadere beschouwing van de gevolgen voor het beheer van het IJsselmeer bij bevordering van de glasaaltrek vanuit de Noordzee, via de Waddenzee en de IJsselmeertoegangssluizen. Uitgangspunt is het betreffende...

  1943

 9. De schutsluis in de Zwolsche vaart bij Marknesse

  Behandeling van de eisen (afmetingen, capaciteit, type) , waaraan de te bouwen schutsluis in de Noordoostpolder moet voldoen.

  1943

 10. Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren

  1943