Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1943

 1. Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem PUC

  1943

 2. Nota over de sociaal-economische betrekkingen tusschen den Zuidwestelijken Polder en Hoorn PUC

  Beschouwing van de centrale sociaal-economische functie van Hoorn (Noord-Holland) voor het rondomliggende achterland en vergeleken met soortgelijke plaatsen elders in Nederland, ten einde de wenselijkheid...

  1943

 3. Afsluiting Haringvliet volgens het plan Schönfeld PUC

  1943

 4. Verslag over de waarnemingen met de "Oceaan" in het mondingsgebied van de Westerschelde PUC

  1943

 5. De aansluiting van den zuidwestelijken polder bij Hoorn PUC

  Behandeling van vier uitgewerkte ontwerpplannen (met kostenbegroting) voor de aansluitingsverbinding (over land en water) bij Hoorn van de aan te leggen zuidwestelijke polder, gezien de te verwachten centrale...

  1943

 6. Voorloopige beschouwingen over een vloedkommenplan PUC

  1943

 7. Rapport van overgave van den "Meetdienst" te IJmuiden van het arrondissement "Het Noordzeekanaal " PUC

  1943

 8. Verslag modelonderzoek buitenhaven Harlingen PUC

  Bevat de resultaten van een modelonderzoek t.b.v. de haven van Harlingen Het is van belang voor: a: het maken van een nieuwe buitenhaven voor de direct ten noorden van Harlingen te maken uitmonding van...

  1943

 9. Aanteekeningen betreffende de onderzoekingen ten behoeve van het plan voor de inrichting der zuidelijke polders in het IJsselmeer, in het bijzonder voor dat van den Zuidwestelijken polder PUC

  Overzicht van en toelichting bij aanvullende onderzoeken welke nodig zijn voor het inrichtingsplan van de zuidwestelijke polder (Zuidelijke Flevoland). Aan de orde komt onderzoek met betrekking tot de...

  1943

 10. Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling PUC

  1943