Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1942

 1. [Berekening van de opbrengst van een bron] RWS Rapportendatabank

  Formule voor het berekening van de capaciteit van een bron, indien het zandpakket, waaruit de bron het water onttrekt, dik is.

  1942

 2. Rijnlands kust 1860-1940 RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de Rijnlandse kust en haar ontwikkeling tussen de jaren 1860 en 1940

  1942

 3. Nota betreffende de gevolgen van een afsluiting van het Zuiderdiep nabij Stellendam RWS Rapportendatabank

  1942

 4. Verbeteringswerken Hollandschen IJssel ; gegevens betreffende de uitvoering der werken tot verbetering van den Hollandschen IJssel RWS Rapportendatabank

  1942

 5. Nota betreffende de mogelijkheid van voortzetting van de inrichting van den Noordoostelijken polder onder de huidige omstandigheden RWS Rapportendatabank

  Stand van zaken met betrekking tot het in cultuur brengen van de gronden van de Noordoostpolder. In de voorbereidingsfase zijn een goede waterafvoer en toegankelijkheid van de gronden middels een wegennet...

  1942

 6. Nota betreffende de vraag: Verdient het aanbeveling om met het droogmalen van den noordoostelijken polder voort te gaan? RWS Rapportendatabank

  Met het oog op de werkgelegenheid en de te verwachten voedselvoorzieningsfunctie is het voortzetten van droogmaking en ontginning van de Noordoostpolder van groot belang.

  1942

 7. Nota betreffende het water vrijmaken van Sliedrecht RWS Rapportendatabank

  01-1942

 8. Onderzoek wijzigingen stroomgebied Waddenzee RWS Rapportendatabank

  Nota betreffende het in te stellen onderzoek naar de toekomstige wijzigingen in het stroomgebied van de zuidelijke Waddenzee en het Zeegat van Texel in verband met de verdediging van de Zuidoostkust...

  14-03-1942

 9. Herziening OLR (overeengekomen lage rivierstanden), OLW (overeengekomen lage waterstanden) en LLWS (laag laagwater spring) 1936-'40 [waterhoogten en afvoeren op de bovenrivieren uitgaande van het peil bij Lobith] RWS Rapportendatabank

  04-1942

 10. Nota betreffende eene verzwaring der buitendijken van "de Volkerakpolders" RWS Rapportendatabank

  06-1942