Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1942

 1. Herziening van berekeningen inzake het verlengde Zwartewater : (Nota Zwartewater, januari 1942)

  Bezwaren tegen de vroegere nota's (van resp. Schilthuis (1936), Thijsse (19??) en de nota Zwartsluis (Thijsse, 1941). In deze nota worden de stroomverdeling tussen scheepvaart- en stroomgeul en de daarbij...

  1942

 2. Verlegging Beneden Merwede

  Een aantal mogelijke oplossingen voor het watervrijmaken van Sliedrecht.

  1942

 3. Onderzoek inzake de mogelijkheid tot afwatering van de zuidelijke polders over het Noordzeekanaal

  Overzicht van berekeningen van de te verwachten waterstanden op het Noordzeekanaal, IJmeer en de hoeveelheden water, die op het IJsselmeer moeten worden geloosd, bij afwatering van de zuidelijke polders....

  1942

 4. Zeer voorloopige nota betreffende het zogenaamde vijf-eilandenplan

  1942

 5. Waterhuishouding van Nederland : zuidwestelijk deel voorloopige nota

  1942

 6. Historisch morfologisch onderzoek alternatieve veerbootroute Lauwersoog - Schiermonnikoog langs de westzijde van het Roode Hoofd

  1942

 7. Nota betreffende het vijfeilandenplan

  Het plan probeert een zodanige wijziging aan te brengen in de loop van de benedenrivieren dat de hoeveelheid zoet water wordt verhoogd. Geeft een indruk van de problemen die bij het vijfeilandenplan...

  1942

 8. Verslag modelonderzoek inlaatsluis bji de Teroelsterkolk : M.207.

  1942

 9. Eenige opmerkingen over de mogelijkheid tot het verkrijgen en instandhouden van een grotere vaarwaterdiepte in het westelijk gedeelte van de Wielingen

  1942

 10. Voorstel tot herstel tusschendam en eenige metingen nabij de haven van Terschelling

  Tijdens de eb welke volgde op de hoge vloed van 13 november 1940 is een oeverval opgetreden ten westen van het havenhoofd op Terschelling. Bij deze oeverval is een gedeelte van het talud boven de 125 dm...

  1942