Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1941

 1. Nota, bevattende gegevens betreffende den eventueelen bouw van een schutsluis bij Kuinre RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van het belang van de haven van Kuinre voor de binnen- en buitenscheepvaart in de loop der tijd en na drooglegging van de Noordoostpolder in verband met een mogelijke toegangssluisverbinding...

  1941

 2. Overzicht der rapporten tot 1 Augustus 1941 [Nederlandsche Waddengebied] RWS Rapportendatabank

  1941

 3. Eenige beschouwingen over de verdediging van de zuidoostkust van het eiland Texel RWS Rapportendatabank

  Beschouwing over de verdediging van de zuidoostkust van het eiland Texel.

  1941

 4. De waterstand op het Zwarte water bij Zwartsluis RWS Rapportendatabank

  De waterstand te Zwartsluis wordt beheerst door de volgende factoren: het peil van het IJsselmeer, het verval tussen Zwartsluis en de monding van het verlengde Zwarte Water bij de Ramspol ten gevolge van...

  1941

 5. De reiniging van het afvalwater van Breda en omgeving RWS Rapportendatabank

  23-06-1941