Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1941

 1. Nota betreffende eene normaliseering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden RWS Rapportendatabank

  1941

 2. De afwatering van de Zuidelijke polders RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de best mogelijke afvoer van het uitslagwater van de droog te leggen Zuidelijke polders naar de boezem van het IJ (IJmeer) en niet naar het IJsselmeer (zoals IJmeercommissie voorstelt)....

  1941

 3. Het sluizencomplex te Ravenswaaij (Gld.) RWS Rapportendatabank

  1941

 4. Informatierapport no. 7 : 1940 RWS Rapportendatabank

  1941

 5. Verdient het aanbeveling om met het droogmalen van den noordoostelijke polder voort te gaan? RWS Rapportendatabank

  Stand van zaken rond het verder droogmalen en de ontginning van de Noordoostpolder. Ondanks de problemen bij de voorziening van arbeid, voedsel, brandstof en materiëel is voortzetting van de werkzaamheden...

  1941

 6. Het twaalfde boek van de Zuiderzee : haar afsluiting en gedeeltelijke droogmaking in woord en beeld RWS Rapportendatabank

  1941

 7. Groninger Wadden : nota RWS Rapportendatabank

  Bespreekt de te verwachten ontwikkeling van het geulenstelsel van de Groninger Wadden. Onder de verzamelnaam Groninger Wadden wordt hier verstaan het deel van de Waddenzee, dat wordt ingesloten door de...

  1941

 8. Opwaaiing in meren met wisselende diepte RWS Rapportendatabank

  1941

 9. Onderzoek van de monden van den IJssel RWS Rapportendatabank

  Verslag van een onderzoek naar een inrichting van de bovenmond van het rechterdiep, welke moest voldoen aan drie eisen. Deze eisen waren: voldoende waterafvoerend vermogen, een zo groot mopgelijk deel...

  1941

 10. Nota betreffende de loozing van het door de zuidelijke polders uitgeslagen water RWS Rapportendatabank

  Nadere beschouwing van de in het Algemeen Plan voor den Zuidwestelijken polder genoemde richtlijn voor lozing van het opgemalen polderwater via het IJmeer en het Noordzeekanaal. Gezien het belang van het...

  1941