Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1941

 1. Nota betreffende de afsluiting van de Donge

  Bespreekt drie verschillende plannen voor de afsluiting van de Donge. Geeft vervolgens een vergelijking met daarbij de kosten voor elk plan.

  1941

 2. Onttrekken van oppervlakken water of laag gelegen land aan het IJsselmeer of andere boezemgebieden in de voormalige Zuiderzee

  Beschouwing van de voor indijking in aanmerking komende stroken land langs de kust van het IJsselmeer, resulterend in richtlijnen.

  1941

 3. Nader uitgewerkte plannen voor de watervrijmaking van Dordrecht

  1941

 4. Rapport betreffende eene kanalisatie van Nederrijn en Lek

  1941

 5. Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der benedenrivieren

  1941

 6. Nota betreffende eene normalisering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden

  1941

 7. Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht : nader uitgewerkt plan C

  1941

 8. Nota betreffende eene normaliseering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden

  1941

 9. De afwatering van de Zuidelijke polders

  Onderzoek naar de best mogelijke afvoer van het uitslagwater van de droog te leggen Zuidelijke polders naar de boezem van het IJ (IJmeer) en niet naar het IJsselmeer (zoals IJmeercommissie voorstelt)....

  1941

 10. Het sluizencomplex te Ravenswaaij (Gld.)

  1941