Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1941

 1. Nota betreffende de afsluiting van de Donge RWS Rapportendatabank

  Bespreekt drie verschillende plannen voor de afsluiting van de Donge. Geeft vervolgens een vergelijking met daarbij de kosten voor elk plan.

  1941

 2. Onttrekken van oppervlakken water of laag gelegen land aan het IJsselmeer of andere boezemgebieden in de voormalige Zuiderzee RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van de voor indijking in aanmerking komende stroken land langs de kust van het IJsselmeer, resulterend in richtlijnen.

  1941

 3. Afsluiting Oude Maasje RWS Rapportendatabank

  1941

 4. Het algemeen plan voor den zuidwestelijken polder RWS Rapportendatabank

  Algemene richtlijnen voor de drooglegging van de Zuidwestelijke polder, als onderdeel van de inpoldering van het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer, op basis van vroegere plannen (periode 1877-1922)....

  1941

 5. Nader uitgewerkte plannen voor de watervrijmaking van Dordrecht RWS Rapportendatabank

  1941

 6. Rapport betreffende eene kanalisatie van Nederrijn en Lek RWS Rapportendatabank

  1941

 7. Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  1941

 8. Nota betreffende eene normalisering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden RWS Rapportendatabank

  1941

 9. Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht : nader uitgewerkt plan C RWS Rapportendatabank

  1941

 10. Raising of the water by windeffect on lakes with various depths RWS Rapportendatabank

  1941