Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1940

 1. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : elfde album

  1940

 2. Eerste suggestie voor naamgeving aan de voornaamste elementen in den noordoostelijken polder

  Beschouwingen over de naamgeving aan nieuw ontstane plaatsen, kanalen, sluizen en wegen in de Noordoostpolder en het aangrenzende Noordwest-Overijssel.

  1940

 3. Het tracé van den noordelijken dijk : notagroep I: Algemeene inrichting nr. 2a

  1940

 4. Noordoostpoldervraagstukken : bespreking op Donderdag 11 Januari 1940, des voormiddags om 10 uur ten kantore der Wieringermeer-Directie te Alkmaar

  1940

 5. Rapport betreffende het onderzoek naar de verontreiniging van de Berflobeek te Hengelo

  1940

 6. Nota betreffende het sluiten van den meerdijk van den Noordoostelijken polder

  Stand van zaken rond het voltooien van de bedijking van de Noordoostpolder, alvorens met het leegmalen kan worden begonnen. De gevolgen voor de waterbeheersing, afwatering, scheepvaart en kunstwerken (te...

  1940

 7. Enkele beschouwingen betreffende de in 1941 te maken voorloopige beheersregeling in de Wieringermeer

  Na het vertrek van de Wieringermeerdirectie naar de Noordoostpolder ( in de loop van het jaar 1941) zal het tot nu toe door haar gevoerde beheer op een andere wijze geregeld moeten worden. Op de mogelijkheden...

  03-09-1940