Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1940

 1. Verlaging van den grondwaterspiegel onder Amsterdam

  Beschouwing van berekeningen van de grondwaterstand onder Amsterdam na het droogleggen van de Haarlemmermeer en de Watergraafsmeer ten behoeve van de berekening van de invloed van het droogleggem van de...

  1940

 2. Het in cultuurbrengen en de sociaal-economische opbouw van de Wieringermeer

  1940

 3. Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940

  Bevat een overzicht van rapporten over het systematisch bemeten van de Wester-Schelde vanaf 1930. Vervolgens een samenvatting van hetgeen dat door de 'Studiedienst derZeeuwse Stroomen' tot 1 mei werd verricht....

  1940

 4. Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden

  1940

 5. Het verband tusschen neerslag en afvoer in het stroomgebied van het Meppelerdiep : berekening van in de toekomst aldaar te verwachten afvoer

  1940

 6. Verslag van het derde modelonderzoek in verband met de kruising van het Kanaal van Amsterdam naar den Bovenrijn met de Lek

  1940

 7. Dijkshoogte Rotterdam na de brand

  1940

 8. Rapport betreffende de resultaten van de meetafdeling van de Studiedienst : informatierapport no. 6

  1940

 9. De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren

  1940

 10. Eerste suggestie voor naamgeving aan de voornaamste elementen in den noordoostelijken polder

  Beschouwingen over de naamgeving aan nieuw ontstane plaatsen, kanalen, sluizen en wegen in de Noordoostpolder en het aangrenzende Noordwest-Overijssel.

  1940