Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1940

 1. Verlaging van den grondwaterspiegel onder Amsterdam PUC

  Beschouwing van berekeningen van de grondwaterstand onder Amsterdam na het droogleggen van de Haarlemmermeer en de Watergraafsmeer ten behoeve van de berekening van de invloed van het droogleggem van de...

  1940

 2. Het in cultuurbrengen en de sociaal-economische opbouw van de Wieringermeer PUC

  1940

 3. Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 PUC

  Bevat een overzicht van rapporten over het systematisch bemeten van de Wester-Schelde vanaf 1930. Vervolgens een samenvatting van hetgeen dat door de 'Studiedienst derZeeuwse Stroomen' tot 1 mei werd verricht....

  1940

 4. Rapport inzake de afsluiting van de Brielsche Maas en de Botlek PUC

  1940

 5. Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden PUC

  1940

 6. Het verband tusschen neerslag en afvoer in het stroomgebied van het Meppelerdiep : berekening van in de toekomst aldaar te verwachten afvoer PUC

  1940

 7. Verslag van het derde modelonderzoek in verband met de kruising van het Kanaal van Amsterdam naar den Bovenrijn met de Lek PUC

  1940

 8. Dijkshoogte Rotterdam na de brand PUC

  1940

 9. Rapport betreffende de resultaten van de meetafdeling van de Studiedienst : informatierapport no. 6 PUC

  1940

 10. De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren PUC

  1940