Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1939

 1. Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering

  Behandelt de waterstanden in de benedenrivieren en de factoren die hierbij van invloed zijn. Een van de factoren zijn de waterstaatswerken en bodemdaling. Geeft een schatting van de waterstanden in het...

  1939

 2. Zuidelijke poldergroep : II. Noorddijk

  Vervolg op Nota I. tracé van den noordelijken dijk. Belangen waarmee rekening oet worden gehouden bij het ontwerpen, zoals landbouw (grootte van de polder), constructie van de dijk, waterstanden...

  1939

 3. Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939

  1939

 4. Beschrijving Rotterdamsche Waterweg 1939

  1939

 5. Rapport betreffende de meet afdeling van de studiedienst : informatierapport no. 5

  1939

 6. IJsverslag winter 1939-1995 [incomplete reeks]

  Het gaat om ijsverslagen, ijswaarnemingen en verslagen van het voorgevallene op de Nederlandse rivieren, diverse jaargangen.

  1939

 7. Het dwarsprofiel van de wegen in den noordoostelijken polder

  Bespreking van de dwarsprofielen van de wegen in de Noordoostpolder ten behoeve van de aanleg van enige toegangswegen vanuit Friesland en Overijssel, resulterend in een voorstel voor afmetingen van de...

  1939

 8. Programma van onderzoek aan de vizierstuw te Hagestein

  1939

 9. Maanuurkaarten IJmuiden ten behoeve van de scheepvaart

  1939