Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1939

 1. Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering RWS Rapportendatabank

  Behandelt de waterstanden in de benedenrivieren en de factoren die hierbij van invloed zijn. Een van de factoren zijn de waterstaatswerken en bodemdaling. Geeft een schatting van de waterstanden in het...

  1939

 2. Zuidelijke poldergroep : II. Noorddijk RWS Rapportendatabank

  Vervolg op Nota I. tracé van den noordelijken dijk. Belangen waarmee rekening oet worden gehouden bij het ontwerpen, zoals landbouw (grootte van de polder), constructie van de dijk, waterstanden...

  1939

 3. Verslag betreffende verrichte onderzoekingen en berekeningen ter beoordeeling van de stabiliteit vand e nieuwe weg (tevens dijk) tusschen Sliedrecht en Hardingxveld RWS Rapportendatabank

  1939

 4. Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939 RWS Rapportendatabank

  1939

 5. Nota betreffende toeneming stroomsnelheden in den Rotterdamschen Waterweg, als gevolg van de afdamming der Brielsche Maas RWS Rapportendatabank

  1939

 6. Rapport betreffende de meet afdeling van de studiedienst : informatierapport no. 5 RWS Rapportendatabank

  1939

 7. IJsverslag winter 1939-1995 [incomplete reeks] RWS Rapportendatabank

  Het gaat om ijsverslagen, ijswaarnemingen en verslagen van het voorgevallene op de Nederlandse rivieren, diverse jaargangen.

  1939

 8. Het dwarsprofiel van de wegen in den noordoostelijken polder RWS Rapportendatabank

  Bespreking van de dwarsprofielen van de wegen in de Noordoostpolder ten behoeve van de aanleg van enige toegangswegen vanuit Friesland en Overijssel, resulterend in een voorstel voor afmetingen van de...

  1939

 9. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : tiende album RWS Rapportendatabank

  Het werk aan de Noordoostpolder wordt belicht.

  1939

 10. Programma van onderzoek aan de vizierstuw te Hagestein RWS Rapportendatabank

  1939