Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1938

 1. Nota betreffende de bewoning van den Noordoostelijken polder

  In verband met het ontwerp van een inrichtingsplan voor de Noordoostpolder is het van belang om vooraf te weten: de totale grootte van de te verwachten bevolking ; de verdeling ervan over het platteland...

  1938

 2. Nota Bath : het gebied van de Westerschelde nabij Bath

  1938

 3. Nota betreffende de inrichting van den Noordoostelijken Polder (verkavelingsplan)

  Beschrijving van de grondslagen en richtlijnen, waarlangs de ruimtelijke ordening in de Noordoostpolder zich zal gaan ontwikkelen. Het groootst deel kent landbouw als bestemming. Verder komen de infrastructuur...

  1938

 4. Nota betreffende de versnelde uitvoering van de inpolderingen in het IJsselmeer

  Stand van zaken rond de begroting en versnelde uitvoering van de ontginning van de Noordoostpolder in het kader van de te maken plannen voor de aanleg van de Zuidwestelijke en Zuidoostelijke polder op...

  1938

 5. De waterstanden te Zwartsluis bij de voltooide Zuiderzeewerken : aanvulling naar aanleiding van het antwoord van het ingenieursbureau v/h Van Hasselt en De Koning van 24 december 1937

  Opmerkingen bij de berekeningen van het waterbezwaar en de gehanteerde neerslagcijfers rond het Meppelerdiep, en de plaatsen Hasselt, Vollenhove en Zwartsluis in het Noordwesten van Overijssel, ten behoeve...

  1938

 6. Enige beschouwingen naar aanleiding van de uitkomsten der loodingen in de periode 1933 - 1937 verricht op de bank het Caranan met de naaste omgeving

  23-02-1938

 7. Verslag betreffende een bezoek aan de ingestorte brug over het Albert-Kanaal nabij Hasselt

  02-05-1938

 8. Nota Eyerlandsche gat : historisch geografisch onderzoek

  Historisch geografisch onderzoek van het Zeegat van Eyerland

  08-1938

 9. Duiker voor de Linge : berekening

  30-11-1938