Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1938

 1. Water movements in the Straits of Dover RWS Rapportendatabank

  1938

 2. Rapport betreffende de kanalisatie van den IJssel : E.M.H. Schaank ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, Studiedienst RWS Rapportendatabank

  1938

 3. Bestemming van den grond uit de kanalen : te behandelen vraagpunten RWS Rapportendatabank

  Op basis van in 1935 gemaakte ramingen wordt de verwerking van de uitgebaggerde klei, veen en zand ten behoeve van de kanalenaanleg voor de Noordoostpolder behandeld.

  1938

 4. Bestemming van den grond uit de kanalen RWS Rapportendatabank

  Uit het baggerspecie komen klei, veen en zand. Klei mag niet willekeurig in de polder gestort worden, storten van een dikke laag zuiver veen op de polderbodem maakt deze waardeloos. Zand zal zoveel mogelijk...

  1938

 5. Nota betreffende de bewoning van den Noordoostelijken polder RWS Rapportendatabank

  In verband met het ontwerp van een inrichtingsplan voor de Noordoostpolder is het van belang om vooraf te weten: de totale grootte van de te verwachten bevolking ; de verdeling ervan over het platteland...

  1938

 6. Nota Bath : het gebied van de Westerschelde nabij Bath RWS Rapportendatabank

  1938

 7. Nota betreffende de inrichting van den Noordoostelijken Polder (verkavelingsplan) RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de grondslagen en richtlijnen, waarlangs de ruimtelijke ordening in de Noordoostpolder zich zal gaan ontwikkelen. Het groootst deel kent landbouw als bestemming. Verder komen de infrastructuur...

  1938

 8. Nota betreffende de versnelde uitvoering van de inpolderingen in het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Stand van zaken rond de begroting en versnelde uitvoering van de ontginning van de Noordoostpolder in het kader van de te maken plannen voor de aanleg van de Zuidwestelijke en Zuidoostelijke polder op...

  1938

 9. De waterstanden te Zwartsluis bij de voltooide Zuiderzeewerken : aanvulling naar aanleiding van het antwoord van het ingenieursbureau v/h Van Hasselt en De Koning van 24 december 1937 RWS Rapportendatabank

  Opmerkingen bij de berekeningen van het waterbezwaar en de gehanteerde neerslagcijfers rond het Meppelerdiep, en de plaatsen Hasselt, Vollenhove en Zwartsluis in het Noordwesten van Overijssel, ten behoeve...

  1938

 10. Enige beschouwingen naar aanleiding van de uitkomsten der loodingen in de periode 1933 - 1937 verricht op de bank het Caranan met de naaste omgeving RWS Rapportendatabank

  23-02-1938