Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1938

 1. Invloed inpolderingen land van Saaftinge : voorloopige beschouwingen

  1938

 2. Leidraad voor het verrichten van afvoermetingen op de Nederlandsche hoofdrivieren

  1938

 3. Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C (afdamming Botlek bij bovenpunt Rozenburg en afdamming Brielsche Maas bij Steeenbaak, enz)

  1938

 4. Globale opzet en ontwerp rioolwaterzuiveringsinstallatie gemeente Enschede

  1938

 5. Beschrijving van de provincie Zeeland behoorende bij de waterstaatskaart

  1938

 6. De voorzieningen aan de IJsselmonden

  Korte inleiding over nota AII, dat een plan voor de werken aan de IJsselmonden geeft; bezwaren tegen het plan van nota AII; vergelijking van plannen I (met een "groene rivier"), II (met omlegging...

  1938

 7. Beknopte nota over de frequenties van stormvloeden

  1938

 8. Enkele opmerkingen over den invloed op de Westerschelde van werk en tot landaanwinning in het Verdronken Land van Saeftingen

  1938

 9. Beschrijving van de Provincie Zeeland behoorende bij de Waterstaatskaart

  1938

 10. Globale raming van kosten voor: de verschillende ontwerpen tot verbetering van het Pannerdensch - Kanaal; het hoogwatervrij afsluiten van den bovenmond van den Oude - Rijn; het hoogwatervrij indijken van de Huissensche Waarden; met opgaven van meterieel, materialen, brandstoffen, loonen enz., en berekend volgens de in 1938 geldende prijzen

  1938