Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1937

 1. Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland behorende bij de Waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1937

 2. De keersluis bij Kadoelen RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de hoofdafmetingen van de diverse onderdelen van de sluis bij Kadoelen. Deze sluis heeft zowel een functie voor de afwatering als voor de binnenscheepvaart.

  1937

 3. Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchhoff RWS Rapportendatabank

  1937

 4. De afdamming van het Ganzendiep en de schutsluis daarin RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de situatie rond de uit te voeren afdamming van de rivier Ganzendiep ten behoeve van de wegverbinding tussen Noordoostpolder en Kampen, en de bouw van een schutsluis voor de lokale scheepvaart. ...

  1937

 5. Eischen door den Rijkswaterstaat gesteld aan bouwstoffen voor den wegenbouw 1937 RWS Rapportendatabank

  1937

 6. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : achtste album RWS Rapportendatabank

  Aandacht voor de inpolderingswerken van de Noordoostpolder. Eerst wordt een overzicht gegeven van de door de regering gekoesterde plannen omtrent de uitvoering van dit nieuwe grote werk.

  1937

 7. Nota Eijerlandsche Gat : verslag over de waarnemingen 1933-1936 RWS Rapportendatabank

  Diverse kaarten van het Eijerlandsche Gat

  1937

 8. Het verkavelingsplan RWS Rapportendatabank

  Inleiding, opzet en uitwerking van het verkavelingsplan.

  1937

 9. Brouwershavensche zeegat [kaart] : schema's eb- en vloedscharen Brouwershavensche Gat, Grevelingen en Krammer 1885 - 1937 RWS Rapportendatabank

  1937

 10. Het verkavelingsplan : 9 september 1937 RWS Rapportendatabank

  Binnen de bedijking, waarvan de ligging in de nota's A I en A II is besproken, moeten de waterleidingen die voor een deel tevens scheepvaartwegen zijn, en de landwegen worden ontworpen, Tegelijk moeten...

  1937